Tag Archives: plyn

Obchodování s emisními povolenkami i energiemi pod jednou střechou

Největší tuzemský obchodník s emisními povolenkami Virtuse Energy pokračuje v expanzi na energetických trzích. Po letech zkušeností v obchodu s emisemi velkým podnikům v celé Evropě, zejména pak v Čechách a na Slovensku, a velkoobchodem s elektřinou a plynem začal Virtuse nabízet elektřinu i plyn koncovým zákazníkům z řad středních a velkých podniků.

Spotřeba zemního plynu meziročně poklesla o 17 %

Stejně jako v prvním čtvrtletí letošního roku (19,7 procenta) došlo k poklesu spotřeby zemního plynu i ve druhém čtvrtletí.

Plynárenská soustava je dobře připravena na krizi spojenou s vývojem na Ukrajině

(Aktualita) Rada Českého plynárenského svazu na svém zasedání konstatovala, že česká plynárenská soustava byla a je dobře připravena na krizi spojenou s vývojem na Ukrajině. V současné době jsou zásobníky v ČR naplněny na více jak 30 procent z celkové kapacity, a to je přibližně 9,5 – 10 TWh, respektive více jak 900 milionů m3 plynu. Toto množství odpovídá zhruba jeden a půl měsíční spotřebě plynu ČR v jarních měsících.

Krize na Ukrajině hýbe průmyslem i energetikou

Ukrajinský a zejména pak ruský trh jsou pro české exportéry klíčovými odbytišti. Ať už jde o strojírenské firmy nebo výrobce technologií, přetrvávající krize ve východní části Evropy by je mohla významně poškodit.