Tag Archives: zaměstnanec

Hon na zaměstnavatele pokračuje. Nová sociální dávka dnes na vládě

Zatímco ministryně práce a sociálních věcí dnes na vládě předkládá novelu zákona o nemocenském pojištění zavádějící novou sociální dávku „tříměsíční“ dlouhodobé ošetřovné, ve sněmovně se objevil návrh poslanců z ČSSD na změnu zákoníku práce, který umožní zaměstnancům čerpat tzv. ošetřovatelskou dovolenou až dva roky. Potvrzuje se tak legislativní a koncepční nesystémovost, na kterou dlouhodobě upozorňuje Hospodářská komora.

Zaměstnanci a jejich boj s osobními ochrannými pracovními prostředky. Jaké hrozí sankce a jak může pomoci zaměstnavatel?

Když se občas projedeme po ulici, kde panuje čilý stavební ruch nebo se dostaneme třeba do areálu nějakého výrobního závodu, není problém prakticky kdykoliv napočítat jednotky zaměstnanců, které uvidíte bez helem, rukavic či jiných běžných osobních ochranných prostředků. Tímto jednáním se však daní zaměstnanci vystavují nejen riziku sankcí ze strany zaměstnavatele, ale zejména ohrožují vlastní život a zdraví. Na druhou stranu by se měl zaměstnavatel zajímat, jestli mají jeho zaměstnanci vhodné ochranné pomůcky a jestli je třeba neomezují v pracovní činnosti. Výběr a používání správných OOPP je vždy dlouhodobým úkolem pro spolupráci zaměstnanců a zaměstnavatelů, přičemž každá z těchto stran má v problematice ochrany zdraví při práci své nezastupitelné místo.

Exkluzivní srovnání: Zaměstnanec versus živnostník

Z členské základny HK ČR dostáváme opakovaně dotazy na rozdíly mezi zaměstnanci a živnostníky, tedy samostatnými podnikateli – OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná). Hodnocení výhod a nevýhod obou skupin je stále předmětem živých debat a je vždy do značné míry subjektivní.