30 let svobody: Kupní síla Čechů vzrostla o dvě třetiny

Estimated read time 5 min read

Celkově jsme zbohatli. Zůstali jsme i nadále obezřetní a vytváříme si úspory. S rostoucím bohatstvím ale neváháme ve větší míře čerpat úvěry a využívat půjčené peníze, zejména za účelem pořízení bydlení. Taková je hlavní proměna Čechů ve vztahu ke svým rodinným rozpočtům za 30 let od znovunabytí svobody.

Čistý příjem průměrného obyvatele včetně dětí a důchodců vzrostl od roku 1989 o více než 600%, z necelých dvou tisíc na více než 15 tisíc korun v roce 2018. Ačkoli mnohonásobně vzrostly i ceny, kupní síla průměrného Čecha vzrostla za třicet let o dvě třetiny. Zatímco v roce 1989 jsme za jídlo utráceli více než třetinu příjmů, nyní to je pouze 24 procent. Nejvíce pak vzrostly naše výdaje za služby a to z 18% na 34%,“ říká hlavní ekonom České spořitelny, David Navrátil a dodává „Vedle transformace ekonomiky k růstu příjmů přispěla i vyšší vzdělanost. V roce 1990 měla třetina lidí základní nebo nižší vzdělání. V roce 2018 už jen 11%.“

„Mezi oblasti, ve kterých se česká ekonomika postupně začíná podobat ekonomikám na západ od nás, patří také trh bankovních úvěrů na financování nákupů domácností – ať už se jedná o bydlení nebo třeba zařízení domácnosti. České domácnosti už se naučily, že bankovní úvěr, pokud není pro rodinný rozpočet nepřiměřenou zátěží, může napomoci zvyšování jejich životní úrovně,“ vysvětluje ekonom České spořitelny Michal Skořepa.

S rostoucími nákupními možnostmi, které vyplývají z růstu bohatství i odstranění ekonomicko-politických bariér došlo ve většině postkomunistických zemí k výraznému poklesu úspor domácností v poměru k jejich příjmům. Češi, a také Slováci, se ale masivnímu „projídání“ rostoucích příjmů vyvarovali. Zatímco v polovině 90. let činil poměr rodinných úspor ve vztahu k rodinným příjmům v Česku 13,05 % (na Slovensku 11,18 %), v roce 2018 Češi uspořili 10,82 % (Slováci 8,38 %). Stejný poměr úspor vůči příjmům vykazoval v loňském roce podle dat Eurostatu i průměr EU (10,34 %).

Z dat Eurostatu vyplývá, že disciplína domácností odkládat část výdělků na úspory byla ve většině východoevropských zemí v porovnání s Českem menší. Například v Bulharsku poměr úspor domácností vzhledem k jejich příjmům klesl z 43,28% v polovině 90. let na 4,86 procent v roce 2018. V Polsku tento poměr klesl ve stejném období z 17,43% na 1,93%.

Jedinou postkomunistickou zemí, ve které domácnosti dokázaly poměr úspor vůči příjmům od poloviny 90. let navýšit, je Slovinsko. V něm došlo k nárůstu poměru úspor vůči příjmům domácností o 8,5 %.

Jak rostl/klesal poměr úspor domácností vůči jejich příjmů od poloviny 90. let do roku 2018 ve vybraných postkomunistických zemích:

                                               1995         2018           změna %

Slovinsko 11,66 % 12,64 % 108,5 %
Česko 13,05 % 10,82 % 82,9%
Slovensko 11,18 % 8,38 % 75 %
Maďarsko 17,9 % 11,58 % 64,6 %
Estonsko 21,33 % 11,58 % 54,2 %
Bulharsko 43,28 % 4,86 % 11,2 %
Polsko 17,43 % 1,93 % 11 %

                                                                       Zdroj: Eurostat

V poměru úspor ke svým příjmům jsou Češi (10,82 %) mezi postkomunistickými zeměmi 4. nejpilnější střadatelé. Předčili je pouze Slovinci (12,64 %), Maďaři a Estonci (11,58 %). Největšími střadateli v Evropě jsou Lucemburčané (21,41 %), Němci (18,54 %) a Švédové (17,96 %).

Naopak nejméně disciplinovanými z pohledu tvorby úspor vůči příjmům jsou v rámci postkomunistických zemí a také v celé Evropě Rumuni (-2,25 %), Litevci (-1,23 %) a Poláci (1,93%).

S úsporami jsme spokojeni. Stále více využíváme i půjčené peníze

Se svými úsporami je v současnosti zcela nebo částečně spokojeno 42 % Čechů. Naopak 27 % je nespokojeno. Průměrná výše měsíčních úspor je 2 720 Kč.  Nejvíce lidé ukládají své peníze do penzijního připojištění, na životní pojištění a také na spořicí účty. Naopak zatím nízkou oblibu vykazují investice do zlata a drahých kovů. Vyplývá to ze zářijového průzkumu společnosti IMAS International pro Českou spořitelnu. Tři čtvrtiny respondentů se shodlo, že vytvářet úspory je z jejich pohledu důležité.

Stále více Čechů ale k financování svých potřeb využívá i půjčené peníze. Jen za poslední desetiletí vzrostl podíl dluhů domácností vůči jejich příjmům o 10 % na 60,7 %. Velkou měrou se na tom podílí výdaje na pořízení bydlení. Ze statistik České spořitelny vyplývá, že zatímco v  roce 2009 činil podíl hypoték na veškerých úvěrech domácnostem 57 %, v současnosti již tento poměr dosahuje 71 %.

Poměr dluhů vůči příjmům domácností v postkomunistických zemích v poslední dekádě narostl kromě Česka také na Slovensku, ve Slovinsku a v Polsku.

Ze statistik Eurostatu vyplývá, že nejvíce půjček v poměru ke svým příjmům čerpali v Evropě v loňském roce Dánové (podíl dluhů vůči příjmům byl 235 %), Norové (202 %) a Nizozemci (199 %). Nejméně zadlužení v porovnání se svými příjmy byli Rumuni (26 %), Maďaři (32 %) a Lotyši (33 %).

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.