Budou mít firmy na výplaty a režie?

Estimated read time 4 min read

Zatímco koncem března 8 % podnikatelů v šetření Hospodářské komory uvedlo, že nejsou schopni splácet své závazky vůči zaměstnancům a dodavatelům, v dubnu se s významnými finančními problémy může potýkat až 37 % živnostníků a firem. Vyplynulo to z analýzy dat poskytnutých Hospodářské komoře jejími členskými firmami.

Téměř každá třetí firma přitom už byla nucena rozpustit veškeré své finanční rezervy, nemají tedy na účtu rezervní peníze, které měly připravené na nenadálé situace. Nejčastěji se to týká oborů, které jsou postiženy nařízením vlády přímo, tedy cestovního ruchu a restauračních služeb. „Máme proto obavu, zda peníze od státu dorazí k zaměstnavatelům rychle, aby je mohli zaměstnancům vyplatit v řádném výplatním termínu,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

První příspěvky státu se v programu Antivirus dostanou k zaměstnavatelům na základě elektronické komunikace poté, co zaměstnavatelé z tenčících se vlastních zdrojů nebo z bankovní půjčky vyplatí zaměstnancům náhrady mezd a odvedou odpovídající pojistné za měsíc březen.

V žádném případě přitom neplatí, že stát zaměstnavateli uhradí veškeré mzdové náklady. I po získání příspěvku zaměstnavatel uhradí 20 % mzdových nákladů např. při karanténě zaměstnance nebo 40 % v případě vyvolaných hospodářských potíží (např. není odbyt nebo chybí vstupní suroviny). To však platí jen pro firmy s nižšími mzdami, pokud firma zaměstnává lidi s nadprůměrnými mzdami, bude sama muset hradit i mnohem více než zmíněných 20 nebo 40 %, protože maximální příspěvek státu je odvozen od průměrné mzdy v celé ekonomice.

K propouštění zaměstnanců kvůli vládním krokům přitom už přistoupilo 7 % zaměstnavatelů, hlavně v restauračních službách a v cestovním ruchu. Potíže ale mají již i průmyslové podniky, které začaly rovněž propouštět. Alarmující je, že podle úplně nových dat Hospodářské komory v současnosti zvažuje propustit zaměstnance více než čtvrtina všech zaměstnavatelů, přičemž ve zpracovatelském průmyslu to je dokonce více než každá třetí firma.

Hospodářská komora proto minulý týden vyzvala zaměstnavatele, aby se zapojili do její celostátní iniciativy Zachraň práci!. Zaměstnavatelům umožňuje, aby zaměstnance namísto propouštění dočasně přidělili jinému zaměstnavateli. První poptávky a nabídky zaměstnavatelů začali dispečeři přijímat na bezplatné lince 800 222 121 a na WorkLinks.com. Do projektu se k dnešnímu ránu zapojilo už 408 zaměstnavatelů, kteří nabízejí a poptávají k dočasné „zápůjčce“ 3580 zaměstnanců.

Varovným signálem je i fakt, že více než čtvrtina firem již byla nucena zpozdit některé platby (v restauračních službách dokonce 40 %), což se negativně promítne do celého dodavatelsko-odběratelského řetězce.

„To bude dominovým efektem připravovat o příjmy tisíce větších či menších dodavatelů. Navíc v květnu nebude moci splácet své závazky dalších 26 % podnikatelů, tedy 63 % firem již bude v platební neschopnosti. Podnikatelský sektor tak bude již v podstatě zcela paralyzován,“ dodal Dlouhý.

Prezident Hospodářské komory v souvislosti s programem Antivirus připomněl, že stále na trhu působí důležité firmy, které z různých důvodů musí udržovat nepřetržitý provoz (např. sklárny nebo hutě), i když na něm ztrácí. Na takové firmy se ale nevztahuje žádná z kompenzací programu Antivirus. I proto Hospodářská komora vyvíjí tlak na zavedení zvláštního režimu i pro tuto skupinu firem postižených důsledky pandemie a vládních opatření k jejímu zamezení.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.