Budoucnost patří svěřenským fondům, shodli se finančníci v Praze. V Česku přibývá 150 trustů měsíčně

Estimated read time 5 min read

Odborníci na svěřenské fondy z České republiky, Švýcarska a Lichtenštejnska se sešli 28. listopadu v Praze, aby sdíleli své postřehy z oblasti trustů a správy rodinného majetku. Zájem o svěřenské fondy v Česku roste. Aktuálně jich je přes 1 200 a přibývá 100 až 200 nových trustů měsíčně.

Potenciál je velký a otevírá se prostor pro nové profese, například z oblasti wealth managementu, daní, nebo právních služeb. Na konferenci vystoupili experti z Lichtenštejnska nebo Švýcarska a o svůj příběh se podělil ijeden z prvních zakladatelů trustu v České republice – textař a podnikatel Michal Horáček.

Druhý ročník konference Trust &Wealth Management přivítal osm špičkových řečníků a sto dvacet posluchačů z řad finančních poradců, svěřenských správců, advokátů nebo notářů, kteří se sešli v Grandior Hotel Prague. Nosným tématem konference byla dosavadní praxe a zkušenosti se svěřenskými fondy.

Našlápnuto ke 3 000

K dnešnímu dni je evidováno 1 233 svěřenských fondů. To ukazuje, že jsme překročili fázi legislativního experimentu. Přišel čas na praxi. Trh potřebuje excelentní odborníky,“ uvedl na začátku konference Pavel Kolář, generální sekretář Komory svěřenských poradců a správců ČR, která konferenci pořádala.

Povinnost registrovat svěřenské fondy platí od letošního roku. Trusty už nejsou virtuální entitou, ale získávají své identifikační číslo, což usnadnilo například komunikaci s bankami. Zároveň existuje lepší přehled, kolik trustů na trhu skutečně je. „Očekávali jsme, že letos bude evidováno kolem tisícovky svěřenských fondů. Aktuální počet nás překvapil, situaci na trhu nadále sledujeme, abychom na ni mohli případně reagovat,“ sdělil Adam Hexner z legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR.

Aktuálně vzniká 100 až 200 svěřenských fondů měsíčně. „Pokud trusty takové tempo udrží, můžeme koncem příštího roku očekávat 3 000 svěřenských fondů. Potenciál je velký, přibývá majetku, který bude potřebovat profesionální správce. Vedle toho vzniká poptávka po specializovaných službách spojených s trusty, například po daňovém poradenství nebo pojišťovnictví,“ dodal Peter Kováčik, ředitel klientského servisu společnosti Svěřenská správa s.r.o.

Trendem je relokace

Češi nemusí zakládat svěřenské fondy jen v České republice. Otevřené jsou jim i další evropské země, například Lichtenštejnsko. „Aktuálně spravujeme majetek za 2,5 miliardy amerických dolarů. Svěřenský fond u nás může být založen k jakémukoli účelu, pokud účel není ilegální nebo nemorální,“ konstatoval ChristophGassner, generální partner Audina Treuhand AG v Lichtenštejnsku.

Zajímavým trendem v oblasti svěřenských fondů je relokace. Členové rodiny mohou žít na různých místech světa a lidé, kteří vytvořili bohatství, často přemýšlí o stěhování do jiných zemí. „Světové HDP tvoří ze 70 % rodinné firmy, ale jen 12 % z nich se podaří úspěšně předat další generaci. Proto je důležité plánovat. Zatímco před dvaceti lety byli správci svěřenských fondů specialisté, dnes musí mít velký rozhled a znát legislativu nebo daňové podmínky v různých státech,“ řekl Martin R. Liebi, zástupce generálního ředitele bankyEdmond de Rothschild ve Švýcarsku.

Potenciál 114 miliard korun

Protože společnost v České republicebohatne, narůstá i tady poptávka po službách správy majetku. „V roce 2017 bylo 114 miliard korun osvobozených od daňové povinnosti. Tato suma představuje například příjmy z prodeje firem, dědictví nebo darů. Jsou to rodinné příjmy, které budou potřebovat správu,“ doplnil David Krajíček, poradce rodinných firem ze společnosti Krajíček &Partners.

Lidé, kteří vytvořili majetek a například se rozhodli prodat firmu, mají více možností, jak s finančními prostředky naložit. Podle Lukáše Váchy, obchodního ředitele pro institucionální a privátní klientelu v ConseqInvestment Management, se velké oblibě těší alternativní investice. „Obraz nebo veterán ve vás prostě vyvolá emoci. Poptávka je rovněž po stabilním a kontinuálním výnosu. Klienti většinou uvádí, že se spokojí s 5 %,“ dodal.

Vzdělání nebo podnikatelský nápad

Jedním z prvních zakladatelů trustů v České republice se stal textař, podnikatel a prezidentský kandidát Michal Horáček. „Za život jsem prožil řadu změn a byl bych rád, aby moji obmyšlení, tedy mé děti nebo děti mých dětí, měli alespoň některé jistoty. Prostředky z trustu jim budou otevřené, pokud vážně onemocní, budou chtít studovat a vzdělávat se nebo přijdou se zajímavým podnikatelským záměrem. Investoval jsem konzervativním způsobem a reálný výnos se pohybuje kolem 4,47 %,“ uzavřel.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.