Bureau Veritas zavádí nové testovací služby na bázi umělé inteligence

Estimated read time 3 min read

Společnost Bureau Veritas, světový lídr v oblasti testování, inspekcí a certifikace, uzavřela dohodu s Microsoftem o globální technické a obchodní spolupráci. Jádrem kooperace jsou testovací služby na bázi umělé inteligence, které chce Bureau Veritas postupně rozšiřovat do všech svých laboratoří. Rozvoj nejmodernějších služeb a technologií je součástí digitalizačního procesu v Bureau Veritas.

Umělá inteligence se zapojuje do testování výrobků a komponentů

„Naši inženýři a technici využijí cloudovou platformu Microsoft Azure ke zvýšení své produktivity a nasazení nových testovacích procedur. Rozšířené laboratorní služby na bázi umělecké inteligence budou aplikovatelné na všechny typy testování zboží, spotřebitelských výrobků a komponentů. Budeme například ověřovat, zda splňují normy, předpisy a také provádět nezávislé posouzení rizik. Společnost Microsoft nás bude podporovat v používání digitálních nástrojů a současně ukáže našim zákazníkům, jak se dá využít pokrok v oblasti umělé inteligence při laboratorním testování,“ přibližuje generální ředitel inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas Jakub Kejval.

Digitální dvojče výrobku. Virtuální replika simuluje dopady provedených změn

Společnost Bureau Veritas zasadila rozvoj digitálních technologií do svého strategického plánu. Velký potenciál vnímá například při používání tak zvaného digitálního dvojčete, které propojuje reálný svět s virtuálním. „Dvojče je replikou skutečného výrobku, systému nebo procesu a umožňuje uživateli simulovat a ověřovat dopady plánovaných změn a zásahů do originální předlohy. Uživatel tak dopředu zjistí, zda jsou zamýšlené kroky správné a skutečně povedou k očekávanému výsledku, či nikoli. Cílem nové spolupráce s Microsoftem je nasazení umělé inteligence v našich laboratořích, pro vizuální kontrolu sváru a nátěrových systémů, při inspekcích obilí pomoci satelitů a podobně,“ upřesňuje šéf Bureau Veritas Jakub Kejval.

Microsoft pomáhá Bureau Veritas s digitální transformací

Laurent Curny, generální ředitel společnosti Microsoft Services, uzavírá:Jsme velmi hrdí na to, že společnost Bureau Veritas zvolila Microsoft, aby urychlila svou digitální transformaci, zejména vytvořením své datové laboratoře. Díky umělé inteligenci a Azure Cloudu bude společnost Bureau Veritas schopna nabídnout svým zákazníkům inovativní nové služby –  například testovací postupy v laboratoři pomocí strojového učení, vzdálenou kontrolu se službou vizuálního rozpoznávání nebo získávání informací na základě sémantického průzkumu obsahu dokumentů.“

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.