Český Solar Global postaví do konce roku první elektrárnu v Německu

Estimated read time 3 min read

Nejen záměr expandovat na další evropské trhy, ale i legislativní nejistota v otázce podpory obnovitelných zdrojů energie (OZE) v České republice urychlila rozhodnutí majitelů jednoho z největších českých výrobců fotovoltaické energie, skupiny Solar Global a.s., začít s výstavbou elektráren v Německu. První bude dokončena už tento rok.

Projekt vzniká na rekultivované skládce odpadů v obci Schönwald, která se nachází nedaleko města Aš. Instalovaný výkon elektrárny bude 659,1 kWp. Výstavba je podporována místní samosprávou obce Schönwald, která v záměru skupiny Solar Globalnašla praktické využití nepotřebné skládky odpadů.

„Jsme nadšení jak z přístupu starosty městečka Schönwald, který projekt maximálně podporuje a je hrdý na to, že zrovna na území jeho obce bude podobný projekt stát, tak celkově z postoje Německa k podpoře OZE,“ říká Vítězslav Skopal, předseda představenstva a zakladatel společnosti Solar Global.

V letošním roce jsou v Německu formou výkupních cen (tzv. „feed-in tarif“, FiT) podporovány projekty na střechách a rekultivovaných skládkách, na ostatních plochách je nutné se účastnit systému aukcí. Výše podpory v Německu zveřejňuje Bundesnetzagentur v pravidelných intervalech několikrát ročně a podle platného srpnového cenového rozhodnutí pro skládky byla stanovena podpora 0,0878 € na kWh. Podpora je na 20 let bez inflační doložky. U střešních instalací se pohybuje podpora okolo 0,11 € na kWh.

Skopal poodhalil i stránku nákladů:„Investiční náklady se v současnosti pohybují v závislosti na náročnosti výstavby mezi 980 – 1200 €/kWp a více.Antidumpingové clo na panely zavedené EU stanovuje minimální cenu za Wp panelu 0,56 EUR.“

Od nového roku jsou v Německu vyňaty z aukcí a podporovány projekty do velikosti 750 kWp přímou podporou FiT. Zatím nebyla stanovena cena, ale bude se odvíjet od cen v aukcích. V poslední aukci se nabídky, které obdržely podporu, pohybovaly v rozmezí 0,0694 – 0,0768 €/kWh.

Nejistota ohledně podpory OZE v ČR

Obnovitelné zdroje energie se v posledních týdnech opět staly horkým tématem v médiích, kdy předsedkyně ERÚ Alena Vitásková odmítla vyplatit drtivou většinu z cca 45 miliard korun již dříve schválené podpory OZE z důvodu doposud neudělených tzv. notifikací ze strany Evropské komise.

Z vyjádření společnosti Solar Global, ale i ze stanoviska Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy, Teplárenského sdružení ČR a mnohých dalších významných sdružení vyplývá, že nevynesení cenového rozhodnutí ERÚ a vyplacení podpory by bylo závažným a bezprecedentním zásahem do investičního prostředí v ČR.

„Způsob podpory OZE sice nebyl v minulosti navržen ideálně, ale jednou už byl ukotven v zákoně v řádném legislativním procesu a investoři se podle toho zařídili. Není proto možné zpochybňovat jejich právní nároky a legitimní očekávání,“ říká ředitel Solar Global Energy Jan Fousek. „Nevyplacení této podpory by znamenalo jistý bankrot ohromného množství provozovatelů OZE a bezprecedentní selhání státu jako garanta investičního klimatu celkově,“dodává.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.