Inflace a nezaměstnanost: Obraz české ekonomiky dnes vylepšily

Estimated read time 4 min read

(Komentář) Meziroční nárůst hladiny spotřebitelských cen o 0,8 % a meziměsíční o 0,1 % v průběhu června svědčí o mimořádně umírněném cenovém vývoji, daleko od rizika inflačního vzlínání, na straně druhé též pozvolna se vzdalujícím deflační pasti, jíž se před již téměř dvěma lety tak začala obávat ČNB.

Samotný červnový vývoj byl pouhým okem nezřetelný. Výraznější cenový pohyb v průběhu června byl patrný především u položek, spojených s počínajícím obdobím rekreací a volnočasových aktivit. Dochází též k pozvolnému velmi mírnému nárůstu cen pohonných hmot. Cenovou proměnlivost oběma směry vykázaly určité druhy potravin. Tento meziměsíční průběh byl však zcela setřen sledováním inflace v meziročním porovnání, které lze u klíčových položek směle nazvat setrvalým stavem. I červen tak potvrdil pokračování dlouhodobého nízkoinflačního vývoje v České republice i v Evropě, který může v nadcházejícím období korigovat jak vliv poptávkových impulsů (viz například včerejší velmi silná data u českých maloobchodních tržeb), tak zejména pak „dovezené“ faktory nákladového typu (mírný nárůst cen ropy, nevyzpytatelný kursový vývoj v souvislosti s řeckým problémem).

Jestliže vývoj inflace tak hodnotíme v zásadě neutrálně a bezproblémově, tak vývoj na trhu práce z pohledu míry nezaměstnanosti nám musí činit očividnou radost.

Pohyb je na něm velice patrný. Spolu s radostí nás však pohled na statistiky nezaměstnanosti v širším kontextu trhu práce může naplňovat též obavami. Ty jsou spojeny zejména s tím, že oživující ekonomika bude potřebovat pracovní sílu s určitým kvalifikačním profilem, které se v plném rozsahu nedostává, a současně, zda se tatáž ekonomika „postará“ o ještě viditelnější redukci počtu nezaměstnaných, zejména pak těch dlouhodobě.

Klíčový údaj však zní: míra nezaměstnanosti na konci června dosáhla v České republice 6,2 %, což odpovídá podle harmonizované metodiky Eurostatu přibližně 5,6 % v evropském srovnání a řadí nás dlouhodobě mezi pět zemí s nejnižší mírou nezaměstnanosti v EU. Klesá počet uchazečů o zaměstnání, narůstá počet volných pracovních míst, přičemž míra nezaměstnanosti před rokem, kdy již bylo o trhu práce hovořeno spíše lichotivě, činila o 1,2 procentního bodu více.

Možná bude dobré si tohoto obrázku chvíli užít, protože letos již zřejmě výrazně lepší nebude. S tradičním vstupem absolventů škol na trh práce a pozvolným utlumením sezónních aktivit i přes velmi dobrý ekonomický výkon bude míra nezaměstnanosti ve zbytku roku přinejlepším spíše stagnovat.

Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory ČR

 

Jak se dostat léky on-line na nejlevnější ceny? Jaké faktory rodiny, že když se rozhodnou ke koupi nějaké léky? Cialis je jedním z dokonalé léčiv všech dob. Máte-li zájem o Cialis kupon, pravděpodobně budete chtít vědět o http://cialis-cz.com/. Jaká je nejzávažnější informace byste měli studovat o http://cialis-cz.com/kupon.html? Velmi podstatný bod, který je třeba hledat, je cialis prodej. Drogy, bezpodmínečně, se chystá zlepšit svůj život. Pokračujte ve čtení na seznamu léčivých přípravků, které mohou důvod zdravotní obtěžovat, a co můžete udělat pro zastavení nebezpečné sekundární vlivy. Jakýkoli lék může ovlivnit způsob, jakým ostatní léky účinkují a jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým je to práce, způsobující potenciálně závažné nežádoucí účinky. Získat odbornou pomoc, pokud máte jakékoliv alergické reakce na tento obecný. Promluvte si se svým sexuálním terapeutem, aby zjistil, jestli je to zdravé, aby se spínač.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.