Eurogas požaduje jasné a předvídatelné koncepce pro oblast energetiky a ochrany klimatu

Estimated read time 6 min read

Podle Eurogasu je třeba i v této náročné době podpořit jednotlivé společnosti v efektivním využívání zdrojů i výsledků odborných expertíz. Jde o nedílnou součást jejich obchodních aktivit, přičemž rozsah možností, které tyto společnosti mají, je mnohem širší, než kroky, které mohou učinit jednotlivé vlády. Beate Raabe, generální sekretář Eurogasu, současně upozorňuje na možná rizika v oblasti energetické bezpečnosti a vyzvedává přednosti ekonomiky založené na využití surovin a technologií s nižším obsahem uhlíku.

Politika přijatá v oblasti energetiky a klimatu založená na výše uvedeném principu je důležitá pro budoucnost celé evropské energetiky, v níž by měly být preferenčně využívány suroviny a technologie s nižším obsahem uhlíku. Současně je třeba zajistit, aby dodávky energie byly bezpečné, neměly negativní dopad na okolní životní prostředí a probíhaly v přirozených konkurenčních podmínkách. Pozornost je proto upřena na Evropskou radu, která má ve dnech 23. a 24. října přijmout zásadní rozhodnutí v tomto směru.

Aktuální události, k nimž dochází na Ukrajině, pochopitelně vyvolávají obavy, které bezprostředně souvisejí také s politickou agendou přijímanou v Evropě. Nemusí to však nutně být na úkor cílů stanovených v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí. Rámcové cíle stanovené s výhledem do roku 2030 pro oblast energetiky a ochrany klimatu jsou integrální součástí diskuze o energetické bezpečnosti.

V oblasti bezpečnosti dodávek energie je zcela zásadní, aby zemní plyn i nadále proudil přes hranice jednotlivých evropských států. Každá distribuční společnost si přitom sama může svobodně zvolit, zdali dodávky zemního plynu zajistí plynovodní přepravou, v podobě LNG dodávek či s využitím zásobníků, na základě smluv s jasně definovanými podmínkami. Dobře fungující vnitřní energetický trh a investice do infrastruktury (vycházející z potřeb trhu) přispívají ke zvýšení bezpečnosti dodávek. Jakákoli přijatá opatření pro zajištění dodávek energie by přitom neměla podrývat zdravé konkurenční prostředí či negativně ovlivňovat fungující trh.

Ukrajinská krize je pro nás určitým varováním. Je nejvyšší čas, aby byly chybějící návaznosti v plynárenských sítích dobudovány. „Pokud bychom tak neučinili, ohrozili bychom tím konkurenceschopnost a bezpečnost evropského trhu,“ vysvětluje Beate Raabe. Apeluje také na vlády, aby podpořily odstranění bariér, jež brání přeshraničnímu propojení infrastruktur sousedních evropských zemí a tím vytvoření vzájemně propojeného evropského energetického trhu, z něhož by měli prospěch občané EU i jednotlivá průmyslová odvětví.

V oblasti budování a rozvoje energetiky založené na využití surovin a technologií s nižším obsahem uhlíku (při současném budování konkurenceschopné a z energetického hlediska bezpečné ekonomiky) je zapotřebí, aby se Evropa otevřela inovativním a progresivním technologiím, které mohou významně podpořit dosažení stanoveného cíle snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 na úroveň o 40% nižší oproti roku 1990. Součástí této politiky je také reformovaný systém obchodování s emisemi.

Obnovitelné zdroje energie a zemní plyn představují dva základní pilíře energetického mixu založeného na využití surovin a technologií s nižším obsahem uhlíku. Vyšší efektivity a snížení emisí lze dosáhnout díky intenzivnějšímu využívání zemního plynu či zemního plynu v kombinaci s obnovitelnými zdroji energie v oblastech energetiky, dopravy či vytápění.

„Návrhy založené na intervencích do volného trhu, které vycházejí z předpokladu snížení importu energetických surovin či omezení využívání zemního plynu nejsou odpovídajícím řešením. Je to v rozporu s deklarovaným principem diverzifikace dodávek a podporou využívání surovin a technologií s nižším obsahem uhlíku a mělo by to rovněž negativní dopady v oblasti bezpečnosti dodávek i pro celou evropskou ekonomiku. Evropská unie potřebuje především jasnou a předvídatelnou politiku v oblasti energetiky a ochrany klimatu, v níž budou odpovídající mírou vyváženy důležité atributy jako bezpečnost dodávek, trvale udržitelný rozvoj (šetrný vůči životnímu prostředí) a fungující konkurenční prostředí. Vyzýváme proto čelní představitele evropských zemí, aby dosáhli dohody, která by tyto potřeby respektovala,“ uzavírá Beate Raabe.

Jak se získat léky on-line na nejlevnější ceny? Jaké faktory rodiny, že když se rozhodnou ke koupi nějaké léky? Cialis je jedním z dokonalé léčiv všech dob. Máte-li zájem o Cialis kupon, patrně budete chtít vědět o http://cialis-cz.com/. Jaká je nejzávažnější informace byste měli studovat o http://cialis-cz.com/kupon.html? Velmi podstatný bod, který je třeba hledat, je cialis prodej. Drogy, bezpodmínečně, se chystá zlepšit svůj život. Pokračujte ve čtení na seznamu léčivých přípravků, které mohou způsobit zdravotní problémy, a co můžete udělat pro zastavení se nebezpečně druhotný efekty. Jakýkoli lék může ovlivnit způsob, jakým ostatní léky účinkují a jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým je to práce, způsobující potenciálně závažné nežádoucí účinky. Získat odbornou pomoc, pokud máte jakékoliv alergické reakce na tento obecný. Promluvte si se svým pohlaví terapeutem, aby zjistil, jestli je to zdravé, aby se spínač.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.