Evropské události uplynulého týdne očima ekonoma Petra Zahradníka

Estimated read time 5 min read

V právě končícím týdnu se již naplno projevila blízkost prázdninového období, které na nadcházejících pět týdnu čeká evropské instituce. I výčet relevantních aktualit je tentokrát výrazně skromnější.

EK schválila regionální investiční podporu ČR pro Nexen Tire Corporation Czech

Evropská komise a její Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, schválila regionální investiční podporu, která celkově činí necelých 117 mil. EUR (přibližně 3,2 mld. EUR), kterou zamýšlí Česká republika poskytnout výrobci pneumatik Nexen Tire Corporation Czech, s.r.o. pro výstavbu výrobního závodu v Žatci. Podle Evropské komise jsou podmínky v souladu s pravidly EU pro poskytování státní podpory a napomohou regionálnímu rozvoji, aniž by narušovaly hospodářskou soutěž na vnitřním trhu EU. Celkové investiční náklady projektu činí téměř 770 mil. EUR a díky nim by mělo dojít k vytvoření alespoň tisíce nových pracovních příležitostí. V souladu s pravidly regionální investiční podpory může dojít k veřejné podpoře investice ve znevýhodněných regionech za předpokladu splnění určitých kritérií. Investice by neměla zvýšit tržní podíl příjemce podpory (před ani po investici by tento neměl přesáhnout 25 %) a navýšení výrobní kapacity musí zůstat pod hranicí 5 % celkového trhu.

Průměrná míra deficitu veřejných financí k HDP v EU i eurozóně se snižuje

Hospodářské oživení i překonání následků ekonomické a finanční krize se zřetelně projevuje ve snížení průměrné míry deficitu veřejných financí k HDP v EU i eurozóně. Jestliže v zemích euro-zóny se míra deficitu za poslední dva roky snížila z 3,1 % v prvním čtvrtletí roku 2013 na 2,3 % v letošním prvním kvartále (ve stejném období roku 2004 činila 2,5 %); pro celou EU tato míra v jednotlivých letech dosáhla 3,4 %, 3,1 % a aktuálních 2,6 %. Snižující se míra deficitu se však zatím projevuje nedostatečně s ohledem na potřebu snížení míry veřejného dluhu, k jehož úmoru by bylo zapotřebí generovat zejména v nejproblémovějších zemích trvalejší rozpočtový přebytek. To se zatím výrazně neděje a tak i proto míra veřejného dluhu stále narůstá – na konci prvního čtvrtletí letošního roku pro EU dosáhla 88,2 % HDP (a během jediného čtvrtletí vzrostla o 1,3 procentního bodu), v euro-zóně se zvýšila o 0,9 procentního bodu na 92,9 % HDP. Meziročně pak první z údajů stoupl přesně o 2 procentní body, druhý pak o jeden. Celková výše veřejného dluhu v EU se tak již blíží 12,5 bilionům EUR.

Podpis dohod nutných ke spuštění Evropského fondu pro strategické investice

Tento týden též došlo k podpisu několika procesních dokumentů, které umožní brzké reálné spuštění Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) hned po skončení letních prázdnin. Za prvé došlo k podpisu dohody o EFSI jako takovém, umožňující jeho vytvoření, pracovní postupy a propojení s tradičními aktivitami Evropské investiční banky (EIB). Velmi důležitá je dohoda o založení Poradenského hubu o evropských investicích (EIAH), jež by měl v sobě koncentrovat veškerou expertízu na straně EIB i Evropské komise a na jejím základě poskytovat kompetentní poradenské služby. Třetí téma se týká garancí EU za projekty financované EIB a čtvrtým je Projektový portál pro evropské investice. 25 % zamýšlených investic EFSI má být soustředěno na financování potřeb malých a středních podniků.

Petr Zahradník,poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky. Foto: pixabay.com

Jak se dostávat léky on-line na nejlevnější ceny? Jaké faktory rodiny, že když se rozhodnou ke koupi nějaké léky? Cialis je jedním z dokonalé léčiv všech dob. Máte-li zájem o Cialis kupon, pravděpodobně vůle chtít vědět o http://cialis-cz.com/. Jaká je nejzávažnější informace byste měli studovat o http://cialis-cz.com/kupon.html? Velmi podstatný bod, který je třeba vypadat, je cialis prodej. Drogy, bezpodmínečně, se chystá zlepšit svůj život. Pokračujte ve čtení na seznamu léčivých přípravků, které mohou způsobit zdravotní obtěžovat, a co můžete udělat pro zastavení nebezpečné druhotný účinky. Jakýkoli lék může ovlivnit způsob, jakým ostatní léky účinkují a jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým je to práce, způsobující nebezpečím závažné nežádoucí efekty. Získat odbornou pomoc, pokud máte jakékoliv alergické reakce na tento obecný. Promluvte si se svým sexuálním terapeutem, aby zjistil, jestli je to zdravé, aby se spínač.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours