Komentář k dění v EU: hledání a naplňování nových trendů

Estimated read time 4 min read

(Komentář) Přínosy v oblasti životního prostředí po osvojení konceptu cirkulární (oběhové) ekonomiky by mohly být zásadní a mohly by se projevit v podobě snížení objemu odpadu a minimalizace silné evropské závislosti na dovozu surovin. Hovoří tak nové zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), která zaměřuje pozornost jak na zmíněné přínosy této zásadní sektorové a produkční transformace, tak i na její výzvy a požadavky.

Vytvoření a naplnění konceptu oběhové ekonomiky vyžaduje zásadní změny v zavedených hodnotových řetězcích od produktového designu a výrobních procesů k novým obchodním modelům a spotřebitelským rámcům. Recyklace umožní, aby se odpad stal zdrojem a došlo k prodloužení životnosti výrobků a tím i ochraně přírodních zdrojů. Obsah balíčku Evropské komise k oběhové ekonomice pro rok 2015 sehrává zásadní roli v tom, aby se tento koncept mohl naplnit. Oběhová ekonomika je tak pozvolna vnímána jako samonosná aktivita, kterou zaznamenala i evropská hospodářská politika. Tématem se zabývá též Rada EU, když představuje viditelný bod agendy aktuálního nizozemského předsednictví.

Zajímavá byla i unijní stopa na prestižním setkání Světového ekonomického fóra v Davosu, jemuž tentokrát dominovalo téma robotizace. Tato stopa byla v Davosu učiněna především zásluhou Evropské investiční banky (EIB), která při této příležitosti zveřejnila studii s názvem „Obnovení konkurenceschopnosti EU„, která vyzývá k rozhodným opatřením ke zvýšení konkurenceschopnosti v oblastech a s nároky, s nimiž se není schopna vypořádat žádná jednotlivá evropská země sama o sobě. Jejich řešení vyžaduje zapojení společných zdrojů k jejich naplnění.

  • Přehled vývoje zaměstnanosti a sociální situace za rok 2015, zpracovaný Evropskou komisí, nabízí nejnovější trendy v zaměstnanosti a sociální oblasti. Mírně pozitivní celkový vývoj je doprovázen propastnými rozdíly mezi členskými státy; společný jmenovatel aktuální situace spočívá stále v nedostatečném využití lidského kapitálu – v různé intenzitě a s různým projevem a příčinami. Tomu odpovídají i různá řešení pro různé členské státy; některá spočívají v hladkosti podmínek pro tvorbu nových pracovních míst, v jiných státech je pak problémem nalezení vhodných lidí pro příslušný typ profese. Přehled též silně akcentuje potřebu flexibility trhu práce a investice do lidských zdrojů.
  • Evropský účetní dvůr (ECA) podle své nové zprávy zaměřené na „neproduktivní investice“ v zemědělství, které se týkají zlepšení parametrů životního prostředí (tvorba krajiny a udržení biodiverzity), dospěl k závěru, že tři čtvrtiny auditovaných projektů nebylo nákladově efektivní. Zodpovědný člen ECA za tuto zprávu Jan Kinšt v této souvislosti zmínil, že udržitelný management životního prostředí v oblastech zemědělských aktivit je zajisté významný, leč při využívání podpory EU musí být též respektována finanční stránka.

Autorem článku je poradce prezidenta HK ČR Petr Zahradník

Jak se dostat léky on-line na nejlevnější ceny? Jaké faktory rodiny, že když se rozhodnou ke koupi nějaké léky? Cialis je jedním z dokonalé léčiv všech dob. Máte-li zájem o Cialis kupon, možná vůle chtít vědět o http://cialis-cz.com/. Jaká je nejzávažnější informace byste měli studovat o http://cialis-cz.com/kupon.html? Velmi podstatný bod, který je třeba vypadat, je cialis prodej. Drogy, bezpodmínečně, se chystá zlepšit svůj život. Pokračujte ve čtení na seznamu léčivých přípravků, které mohou důvod zdravotní obtěžovat, a co možná budete udělat pro zastavení nebezpečné druhotný účinky. Jakýkoli lék může ovlivnit způsob, jakým ostatní léky účinkují a jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým je to práce, způsobující potenciálně závažné nežádoucí účinky. Získat odbornou pomoc, pokud máte jakékoliv alergické reakce na tento obecný. Promluvte si se svým pohlaví terapeutem, aby zjistil, jestli je to zdravé, aby se spínač.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.