Kvalita elektronického bankovnictví je pro Čechy zásadní

Estimated read time 4 min read

Jednoduchost správy účtu a úroveň zabezpečení peněz na něm–to jsou hlavní požadavky Čechů na elektronické bankovnictví. Banky napříč českým trhem se jeho vývoji intenzivně věnují a nezapomínají ani na mobilní aplikace, jejichž užívání v posledních letech prudce narůstá.

Jak vyplývá z květnového průzkumu společnosti SC&C pro Českou bankovní asociaci (ČBA),pro 84 % Čechů je úroveň elektronického bankovnictví důležitá a až 28 % by kvůli němu dokonce i změnilo banku.

Elektronické bankovnictví dnes již neodmyslitelně patří do nabídky služebk účtu všechretailových bank na českém trhu. Češi chtějí mít své finance v bance pod kontrolou a online bankovnictví vnímají jako pohodlnou (93 % dotázaných) a rychlou (92 %) cestu, jak toho kdykoliv a kdekoli (90 %) docílit. Důležitost elektronického bankovnictví pro výběr banky potvrzuje na 84 % Čechů.„Pro 28 % uživatelů je dokonce natolik zásadní, že by kvůli němu i změnilo banku,“ upřesňuje Tomáš Hládek, odborník na platební styk a kyberbezpečnost ČBA, a dodává,„od svého online bankovnictví klienti vyžadují především jednoduché a přehledné ovládání a dobré zabezpečení:“

Ke svémubankovnímu účtuse klienti nejčastěji přihlašují přes webové rozhraní banky napočítači (71 %).Na 30 % dotázaných Čechů za tímto účelem využívámobilní aplikaci na telefonu (30 %) či tabletu(5 %). „Přístup přes mobilní aplikaci volí v generaci od 18 do 29 let každý druhý oslovený.  Lze proto předpokládat, že tento trend poroste a mobilní aplikace budou nabývat na významu,“komentuje Helena Zavázalová, odbornice ČBA pro oblast Fintech.Již nyní platí, že pokud má někdo mobilní aplikaci, vstupuje do elektronického bankovnictvípřes tuto aplikaci častěji než přes webový prohlížeč.

Pouze asi pětina klientů v průzkumu deklarovala, že žádný elektronický přístup ke svému účtu nepoužívá, z toho 36 % tvoří hlavně lidé v důchodovém věku.„Jako důvod, proč elektronické bankovnictví nepoužívají, uvedli zejména to, že jsou zvyklí chodit na pobočku (32 %). Část má obavu o bezpečnost (16 %) a zbytek buďto nemá vhodné zařízení (8 %), nebo má nějaké jiné důvody – například, že nedisponují přístupem k internetu, e-bankovnictví nepotřebují nebo ho ovládá někdo jiný za ně,“ upřesňuje Helena Zavázalová.

Jsme spokojeni, s multibankingem ale budeme ještě více

Dvě třetiny Čechů jsounyní se svým elektronickým bankovnictvím spokojeny. Jeho přínosy vidí zejména v jeho rychlosti a v tom, že jim šetříčas (oboje 94 %). Na 71 % dotázaných také uvedlo, že jim pomáhá s hospodařením – mají díky němu například lepší přehled o svých příjmech a výdajích, mohou v něm jednoduše nastavit trvalé příkazy či si nechat hlídat limity výdajů na určité položky.

Mezi nejčastěji využívané funkce elektronického bankovnictví patří provádění plateb, ověřování stavu účtu a správa trvalých příkazů a inkas. „Rozšiřují se ale i další způsoby využívání internetového bankovnictví. Každý osmý respondent uvádí, že si prostřednictvím elektronického bankovnictví půjčuje peníze.,“ doplňuje Helena Zavázalová.

Pokud klienti bank chtějí na svém elektronickém bankovnictví něco změnit, tak je topředevším zavedenítzv. multibankingu. Možnost ovládat veškeré své účty u různých bank pod jedním přihlášením by uvítalo 72 % respondentů. „Toto téma je nyní velmi aktuální. Podle směrnice PSD2 musí banky umožnit přístup k datům klientů třetím stranám, samozřejmě s jejich souhlasem, a to pomocí tzv. APIs. Česká bankovní asociace vypracovala tzv. Open Banking Standard, k němuž přistoupila drtivá většina bank. Na základě tohoto standardu začínají některé banky svým klientům již multibanking nabízet,“komentuje cestu k otevřenému bankovnictví v Česku Tomáš Hládek.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.