Návrh vyhlášky pro stanovení ekonomické přijatelnosti dodávek tepla je z hlediska Ústavy nepřijatelný

Estimated read time 4 min read

(Aktualita) Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v současné době připravuje návrh vyhlášky o pravidlech pro stanovení ekonomické přijatelnosti dodávek tepla ze soustav zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem. Z pohledu ústavně zaručených práv na ochranu majetku se jeví Českému plynárenskému svazu (ČPS), který je členem pracovní skupiny k její přípravě, návrh vyhlášky zcela nepřijatelný.

Na Ministerstvu životního prostředí se již v únoru 2013 uskutečnilo první jednání meziresortní pracovní skupiny k přípravě návrhu vyhlášky pro stanovení ekonomické přijatelnosti soustav zásobování tepelnou energií a bezemisních zdrojů tepla. Členem této skupiny jsou dále ministerstvo průmyslu, ministerstvo pro místní rozvoj, Energetický regulační úřad, Svaz měst a obcí, Teplárenské sdružení ČR, Asociace dodavatelů tepla a technologií a Státní fond životního prostředí. Vyhláška se týká řešení situací, kdy obce, stavební úřady a referáty životního prostředí hledají zákonnou oporu v případech rozhodování majitelů objektů na budování lokálních zdrojů. Cílem vyhlášky je realizace prováděcího předpisu, který by měl upřesnit povinnosti pro právnické a fyzické osoby podle §16 odst. 7, Zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. §16 má zabránit zhoršování kvality ovzduší výstavbou a provozem nových spalovacích zdrojů, které by byly spojeny s odpojováním odběratelů od soustav stacionárních zdrojů tepla, resp. jejich nepřipojení, nebo kvalitu ovzduší zlepšit.

„Obsahem paragrafu 16 je navrhovaná povinnost pro fyzické a právnické osoby při nové výstavbě nebo změně stávající stavby využívat přednostně teplo ze soustav zásobování tepelnou energií nebo ze zdrojů tepla, které nejsou stacionárními zdroji jako „bezemisní“ zdroje – tepelné čerpadlo, elektrokotel, solární systémy – pokud je to pro ně ekonomicky přijatelné a technicky možné. To jak je nyní formulován věcný záměr vyhlášky, je z pohledu ústavně zaručených práv na ochranu majetku občanů naprosto nepřijatelný. Navíc není ani v souladu s navrhovanou aktualizací Státní energetické koncepce,“ říká Miloslav Zaur, předseda Rady ČPS. „Pokud se kdokoliv rozhodne odpojit se s jeho soukromým majetkem od soustavy stacionárních zdrojů tepla, bylo by diskriminativní mu v tom jakkoliv bránit vyhláškou nebo zákonem, pokud zároveň prokáže, že nové řešení zajištění tepla nepřináší zhoršení vlivu na životní prostředí. Účelově se zde jedná o snahu stávajících soustav vyhnout se investicím do ekologizačních opatření a plnění přísných emisních limitů stanovených evropskou směrnicí,“ dodává Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS.

Technická možnost a ekonomická přijatelnost by se pak měla hodnotit v rámci řízení podle stavebního zákona. Do nákladů, které by měly být brány v potaz, by byly zahrnuty investiční náklady, provozní náklady, včetně nákladů na údržbu a revize, měření emisí a poplatky. První návrh hodnocení ekonomické přijatelnosti byl zpracován v roce 2009. Návrh Vyhlášky má povinnost podle Plánu vyhlášek ústředních orgánů státní správy zpracovat RIA, jehož podklad byl zpracován v dubnu 2014.

Zdroj: Český plynárenský svaz

Jak se dostat léky on-line na nejlevnější ceny? Jaké faktory rodiny, že když se rozhodnou ke koupi nějaké léky? Cialis je jedním z dokonalé léčiv všech dob. Máte-li zájem o Cialis kupon, patrně budete chtít vědět o http://cialis-cz.com/. Jaká je nejzávažnější informace byste měli studovat o http://cialis-cz.com/kupon.html? Velmi podstatný bod, který je třeba hledat, je cialis prodej. Drogy, bezpodmínečně, se chystá zlepšit svůj život. Pokračujte ve čtení na seznamu léčivých přípravků, které mohou příčina zdravotnických obtěžovat, a co můžete udělat pro zastavení nebezpečné vedlejší účinky. Jakýkoli lék může ovlivnit způsob, jakým ostatní léky účinkují a jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým je to práce, způsobující potenciálně závažné nežádoucí efekty. Získat odbornou pomoc, pokud máte jakékoliv alergické reakce na tento obecný. Promluvte si se svým pohlaví terapeutem, aby zjistil, jestli je to zdravé, aby se spínač.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours