Největší znečišťovatelé prostředí? Výrobci minerálních izolací

Estimated read time 5 min read

Výrobci minerální izolace se často zaštiťují přínosem svých produktů pro životní prostředí. Ve skutečnosti však patří mezi největší producenty emisí nebezpečného formaldehydu, jak ukázal žebříček pravidelně sestavovaný sdružením Arnika.

„Výrobci minerální izolace se často zaštiťují přínosem svých produktů a zatím v Česku vypouštějí do ovzduší tuny rakovinotvorného formaldehydu s dopadem na životní prostředí i zdraví lidí nejen v Moravskoslezském kraji,“ řekl Martin Hájek, ředitel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky. Hned tři výrobci minerální izolace se umístili v první desítce žebříčku největších producentů emisí formaldehydu v České republice za rok 2013, který s využitím dat z integrovaného registru znečišťování každoročně sestavuje sdružení Arnika. Závod na výrobu minerální izolace v Bohumíně podle dostupných informací loni meziročně zvýšil emise formaldehydu o 58 % na 1845 kg a obsadil 5. místo. Další výrobci minerální izolace figurují na 7. a 8. místě. Závod v Bohumíně „bodoval“ dokonce i v absolutním pořadí největších producentů rakovinotvorných látek v ČR, kde obsadil 8. místo.

Jak emise formaldehydu při výrobě minerální izolace vznikají?

Příčinou je využití fenolformaldehydové pryskyřice jako pojiva, které zajišťuje tvarovou stabilitu minerálních vláken vyrobených tavením horniny, a z níž se při jejím tuhnutí v horkém vzdušném proudu uvolňuje nebezpečný formaldehyd. Podíl pojiv činí dle požadované mechanické pevnosti 3 až 10 %
u skelné vaty a 1 až 3 % u minerální vaty. Obsah formaldehydu bývá většinou nižší než 1,5 mg na 100 g izolačního materiálu. To je zdánlivě relativně malé číslo, ale s ohledem na velikost produkce izolačních materiálů v ČR dopady rozhodně zanedbatelné nejsou.

Jaké má formaldehyd účinky?

Formaldehyd má karcinogenní a mutagenní účinky. Hlavní cestou jeho vstupu do organismu jsou vdechnutí, pokožka nebo potraviny. Protože je vysoce rozpustný ve vodě, více než 90 % je zachycováno
v horních cestách dýchacích při inhalaci, jen 6–10 % se do organismu dostává kůží.

V roce 2004 přeřadila IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) formaldehyd do 1. skupiny − látek karcinogenních pro lidi. Prvními příznaky zvýšené koncentrace formaldehydu je podráždění sliznic horních cest dýchacích a spojivek, pociťované subjektivně jako suchost, dráždění ke kašli, pálení očí a slzení. Podráždění očí a horních cest dýchacích může způsobit již v koncentracích 0,1−1 mg/m3. Dle sdružení Arnika se o formaldehydu v odborných kruzích mluví jako o jedné z definovaných možných příčin atopického ekzému, chronických zánětů středního ucha a nastartování různých alergických stavů jako takových. Při vyšších koncentracích se pak dostavuje silné slzení, otoky, zánět plic.

Příloha – žebříček 10 největších znečišťovatelů ovzduší formaldehydem v roce 2013

Průmyslové provozy, které v roce 2013 vypustily v České republice do ovzduší nejvíce formaldehydu v kg/rok:
Organizace − firma / provozovna Lokalita

Kraj

2013

1.

Kronospan OSB, spol. s r.o. Jihlava

Vysočina

17 610

2.

Dřevozpracující družstvo Lukavec

Vysočina

5 781

3.

Kronospan CR, spol. s r.o. Jihlava

Vysočina

4 581

4.

Dukol Ostrava, s.r.o. Ostrava

MS kraj

3 225

5.

Rockwool, a.s. / výrobní závod Bohumín Bohumín

MS kraj

1 845

6.

Heluz s.r.o. / Cihelna Hevlín II Hevlín

JM kraj

598

7.

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Častolovice

KH kraj

420

8.

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ Glass Mat s.r.o. Litomyšl

PCE kraj

349

9.

ČZ a.s. Strakonice Strakonice

JČ kraj

347

10

Kordárna Plus a.s. Velká n. Veličkou

JM kraj

327

Zdroj – sdružení Arnika

Jak se dostat léky on-line na nejlevnější ceny? Jaké faktory rodiny, že když se rozhodnou ke koupi nějaké léky? Cialis je jedním z dokonalé léčiv všech dob. Máte-li zájem o Cialis kupon, patrně vůle chtít vědět o http://cialis-cz.com/. Jaká je nejzávažnější informace byste měli studovat o http://cialis-cz.com/kupon.html? Velmi podstatný bod, který je třeba hledat, je cialis prodej. Drogy, bezpodmínečně, se chystá zlepšit svůj život. Pokračujte ve čtení na seznamu léčivých přípravků, které mohou způsobit zdravotní trápení, a co můžete udělat pro zastavení se nebezpečně sekundární účinky. Jakýkoli lék může ovlivnit způsob, jakým ostatní léky účinkují a jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým je to práce, způsobující nebezpečím závažné nežádoucí účinky. Získat odbornou pomoc, pokud máte jakékoliv alergické reakce na tento obecný. Promluvte si se svým pohlaví terapeutem, aby zjistil, jestli je to zdravé, aby se spínač.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.