O křišťálové komíny se utká šestnáct nominovaných projektů

Estimated read time 4 min read

Teplárenské sdružení ČR ocení už počtrnácté Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem. Do užší nominace bylo ve 4 kategoriích vybráno 16 projektů, do nichž teplárenské společnosti investovaly 4,3 miliardy Kč. Jejich přínosem je zvýšení účinnosti využití primární energie a využití obnovitelných zdrojů energie, snížení spotřeby paliv a emisí skleníkových plynů a zajištění efektivního zásobování teplem pro byty, průmysl, služby a další odběratele.

Teplárenství opět potvrdilo, že je živým oborem, který se dále vyvíjí, modernizuje a přispívá ke zlepšení životního prostředí. Nebude jednoduché z řady kvalitních projektů vybrat vítěze,“ řekl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek.

Při projektech nominovaných do kategorie „Snížení tepelných ztrát, přechod na horkovody“ pokračovala vloni konverze parních rozvodů, které nahradilo více než 14 kilometrů efektivnějších horkovodů. Tři projekty nominované v kategorii „Rozvoj a využití KVET, obnovitelných a alternativních zdrojů energie“ přispívají k dalšímu rozšíření výroby energie z biomasy a dalších místních paliv. Při projektech nominovaných v kategorii „Modernizace a rozvoj soustav zásobování teplem“ došlo k připojení zákazníků s ročním odběrem 130 000 GJ tepla, což odpovídá průměrné roční spotřebě více než 5000 domácností. V kategorii „Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší“ byly nominovány projekty, které výrazně snížily emise SO2, NOx a prachu.

Teplárenské sdružení ČR seznamuje veřejnost s nejúspěšnějšími teplárenskými projekty od roku 2002. Cenou pro vítěze je již tradičně křišťálový komín. Vítězné Projekty v jednotlivých kategoriích a Počin roku budou vyhlášeny na slavnostním večeru Dnů teplárenství a energetiky dne 26. dubna v Hradci Králové. V uplynulých 13. ročnících bylo na Projekt roku nominováno celkem 115 projektů a ocenění Projekt roku získalo 43 z nich. Počinů roku bylo zatím uděleno deset. Bližší informace s archivem soutěže naleznete na webu www.tscr.cz.

Seznam užší nominace Projektů roku 2015 v soustavách zásobování teplem a chladem:

Kategorie: Snížení tepelných ztrát, přechod na horkovody

 • Ostrovská teplárenská, a.s.: Dokončení výměny parovodů za horkovody v Ostrově
 • Plzeňská teplárenská, a.s.: Konverze parovodu na horkovod a zokruhování sítí v Plzni
 • Teplárny Brno, a.s.: Přechod centra Brna z páry na horkou vodu – V. etapa
 • Teplárna České Budějovice, a.s.: Nový horkovod pro Pražské předměstí

Kategorie: Rozvoj a využití KVET, obnovitelných a alternativních zdrojů energie

 • Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s.: Nový kotel na štěpku s tepelnými akumulátory
 • Teplárna Tábor, a.s.: Využití akumulace tepla k navýšení výroby z KVET
 • TEPLO BRUNTÁL a. s.: Rekonstrukce uhelné výtopny v Bruntále

Kategorie: Modernizace a rozvoj soustav zásobování teplem

 • OLTERM & TD Olomouc, a.s.: Zvýšení komfortu zákazníků při dodávce tepla v Olomouci
 • Teplárny Brno, a.s.: Náhrada individuálního vytápění dodávkou tepla z teplárny
 • Teplárna České Budějovice, a.s.: Připojení nových odběratelů při konverzi parních rozvodů
 • Veolia Energie ČR, a.s.: Nová připojení průmyslových partnerů v Havířově a Krnově

Kategorie: Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší

 • ACTHERM, spol. s r.o., Chomutov: Dokončení ekologizace Teplárny Chomutov
 • C-Energy Bohemia s.r.o.: Komplexní modernizace Teplárny Planá nad Lužnicí
 • ČEZ Teplárenská, a.s.: Náhrada uhelné výtopny plynovou kotelnou v Ledvicích
 • ENERGETIKA TŘINEC, a.s.: Využití fluidní technologie v závodní teplárně E3
 • Teplárna České Budějovice, a.s.: Snížení emisí v Teplárně České Budějovice

Foto: Pixabay.com

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.