Obchodní válkymezi USA a EU, Brexitu či změny NAFTA se obává 60 % firem

Estimated read time 2 min read

Budoucí makroekonomický vývoj vnímá jako největší riziko pro své podnikání 60 % společností napříč různými sektory. Vyplývá to zkaždoročního průzkumu poradenské společnosti BDO mezi více než 500 představiteli firem po celém světě. Hlavní zdroj obav představuje obchodní válka mezi USA a EU, britské opouštění Evropské unie (tzv. Brexit) či nová jednání o Severoamerické dohodě o volném obchodu (NAFTA).

Po riziku státních i mezinárodních regulací se makroekonomický vývoj dle průzkumu stal druhou největší hrozbou, zatímco v roce 2017 zaujímal až třetí místo.

Podle celosvětového průzkumu auditorské a poradenské společnosti BDO považuje 60 % firem za nejzávažnější zdroj rizik nepředvídatelný vývoj makroekonomiky.

Důvodem obav je potenciální existenční dopad na podnikání firem, zejména vpodobě nových obchodních dohod abariér. Aktuálně se jedná ouložení sazeb na dovoz kovů do USA, plánovaná protiopatření Evropské unie, aneboopětovné projednávání obchodních ujednání s Velkou Británii, která EU opouští,“ vysvětluje Lukáš Hendrych ze společnosti BDO.

Tato opatření totiž mohou mít vliv jak na další obchodní dohody, tak i na bonitu jednotlivých průmyslových odvětví nebo dokonce ekonomiku celých států.

Čelit rizikům dokáže jen čtvrtina firem

Schopnost vzdorovat rizikovým faktorům, jako je právě nepříznivý makroekonomický vývoj, nyní udává jen 28 % dotázanýchfirem. Teprve ve fázi příprav na budoucí rizika se nachází 56 % společností, zatímco 16 % firem dokonce nemá vůbec žádnou strategii.

Ta by podle průzkumu BDO měla spočívat v technologických inovacích, které dle mínění respondentů umožňují nejen průběžně zefektivňovat výrobní procesy nebo služby poskytované veřejnosti, ale také flexibilně reagovat na vývoj trhu.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.