Odborníci na svěřenské fondy míří do Prahy. O svůj příběh se podělí i textař a podnikatel Michal Horáček

Estimated read time 4 min read

Před čtyřmi roky vznikly v České republice první svěřenské fondy. Dnes je jich téměř tisícovka a sdružují majetek za desítky miliard korun. Nový segment ve finančním průmyslu má za sebou fázi legislativního experimentu a nyní se utváří praxe. O konkrétních příkladech a novinkách z průmyslu svěřenských fondů budou v Praze koncem listopadu hovořit čeští i zahraniční experti. Na konferenci vystoupí i jeden z nejznámějších zakladatelů svěřenského fondu v České republice, textař a podnikatel Michal Horáček.

Druhý ročník konference Trust & Wealth Management proběhne ve středu 28. listopadu 2018 v Grandior Hotel Prague. Nosným tématem konference je dosavadní praxe a zkušenosti se svěřenskými fondy. Znalosti a know-how z oblasti trustů a plánování bohatství budou s více než stovkou účastníků sdílet české i světové špičky z oboru.

Konferenci jsme uchopili jako prostor pro sdílení názorů a zkušeností. Letošní ročník jsme věnovali praxi a věříme, že se stane mostem mezi orgány státní správy a pracovníky napříč všemi obory, jichž se svěřenské fondy dotýkají,“ říká Pavel Kolář, generální sekretář Komory svěřenských poradců a správců ČR, která konferenci pořádá.

Trustový průmysl v Česku roste

Ačkoli se Česká republika nemůže srovnávat s Lichtenštejnskem nebo Švýcarskem, kde mají trusty tradici přes devadesát let, natož s Velkou Británií, kde píší historii už přes sedm set let, v posledních letech ušla velký kus cesty. „Trend zakládání svěřenských fondů je jasným důkazem, že jsme už dávno překročili fázi legislativního experimentu. Všichni pracovníci v souvisejících oborech by proto měli zbystřit a věnovat novému trhu náležitou pozornost. Dřív, než jim ujede vlak,“ dodává Pavel Kolář.

Trh svěřenských fondů se v České republice začal formovat díky novele občanského zákoníku, která nový institut správy majetku zavedla. „Ještě před čtyřmi lety trusty neexistovaly, ale dnes představují jednu z významných příležitostí pro finančníky. Pokud je srovnáme s ostatními finančními disciplínami, tak jsou jedním z nejdynamičtějších odvětví,“ uvádí Ing. Peter Kováčik ze společnosti Svěřenská správa, který na konferenci také vystoupí.

Konkrétní příběhy se svěřenskými fondy

Protože je segment svěřenských fondů úzce propojen například s rejstříkovými soudy i finančními úřady, zúčastní se konference také zástupci státní správy, mezi nimi například Mgr. Adam Hexner z ministerstva spravedlnosti, který se specializuje na problematiku veřejných rejstříků, evidenci svěřenských fondů a evidenci skutečných majitelů.

Dalším řečníkem bude JUDr. Dominik Fojtů, jenž se trustům věnuje dlouhodobě. Zaměřuje se zejména na oblast občanského a dědického práva. České řečníky doplní zahraniční hosté ze zemí, kde mají trusty dlouhou tradici, jako je zmiňované Lichtenštejnsko nebo Velká Británie.

Jsme velmi potěšeni, že naše pozvání přijal i pan Michal Horáček, který se s posluchači podělí o svůj příběh založení svěřenského fondu. Věříme, že právě konkrétní příklady a zkušenosti jsou tím, co pomáhá překonávat propastný rozdíl mezi zeměmi, kde jsou svěřenské fondy využívány desítky, ne-li stovky let, a Českou republikou, která je z pohledu trustového průmyslu považována za rozvojový stát,“ konstatuje Pavel Kolář.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.