Pavel Kolář je generálním sekretářem Komory svěřenských poradců a správců

Estimated read time 3 min read

Představenstvo Komory svěřenských poradců a správců jmenovalo na svém zahajovacím zasedání nového Generálního sekretáře. Stal se jím Pavel Kolář, který se v oblasti svěřenských fondů pohybuje od roku 2014. Na starosti bude mít plnění cílů komory, organizaci odborných akcí i finanční plánování. Jeho cílem je pozvednout důvěru ve svěřenské fondy v České republice.

Do nové funkce Pavel Kolář nastoupil 1. května 2018 po několikaletém působení ve společnosti Svěřenská správa, s.r.o., jež je předním poskytovatelem svěřenských služeb na českém trhu. V této společnosti nadále setrvá na pozici obchodního ředitele. „Rád bych v komoře zúročil své zkušenosti z praxe,“ uvedl při svém jmenování Pavel Kolář.

Komunita odborníků působících v trustovém průmyslu se zároveň transformovala na zapsaný spolek, který nově vystupuje pod názvem Komora svěřenských poradců a správců České republiky, z.s. (KSPS ČR). Tato oborová organizace sdružuje profesionály věnující se správě cizího majetku.

V čele sekretariátu bude mít Pavel Kolář na starosti zejména plnění cílů a úkolů komory specifikovaných ve stanovách. Organizačně bude zajišťovat přípravu jednání představenstva, na starosti bude mít zpracování návrhu a následné plnění rozpočtu. Zajišťovat bude také administrativní a operativní chod komory, stejně jako pořádání odborných akcí a sympózií.

Rád bych pomohl plnit cíle komory. K těm hlavním patří nastavení vysokých standardů služeb poskytovaných svěřenskými poradci a správci. Důležitá je osvěta, která zároveň pozvedne důvěru občanů v  institut svěřenského fondu. Zároveň je naším záměrem hájit zájmy svěřenského průmyslu v legislativním procesu,“ sdělil Pavel Kolář.

Přestože je správa cizího majetku prostřednictvím svěřenského fondu v České republice možná už od roku 2014, trh je stále na svém začátku. „Místy připomíná spíše laboratoř. Důkazem je i činnost státní správy, notářů nebo právníků, kteří se práci s institutem svěřenského fondu stále učí. Naštěstí ale můžeme know-how přebírat od států, kde jsou trusty společenskou i legislativní zvyklostí i 600 let,“ upřesnil Pavel Kolář a dodal: „Proto mimo řízení a koordinace činnosti sekretariátu vidím svou úlohu také ve vytvoření alianční spolupráce mezi obdobnými subjekty působícími na zahraničních trzích.“

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.