Plynárenská soustava je dobře připravena na krizi spojenou s vývojem na Ukrajině

Estimated read time 5 min read

(Aktualita) Rada Českého plynárenského svazu na svém zasedání konstatovala, že česká plynárenská soustava byla a je dobře připravena na krizi spojenou s vývojem na Ukrajině. V současné době jsou zásobníky v ČR naplněny na více jak 30 procent z celkové kapacity, a to je přibližně 9,5 – 10 TWh, respektive více jak 900 milionů m3 plynu. Toto množství odpovídá zhruba jeden a půl měsíční spotřebě plynu ČR v jarních měsících.

RWE Gas Storage a MND Gas Storage, provozovatelé zásobníků napojených na českou plynárenskou soustavu a členi ČPS, byli přítomni na dnešním jednání Rady ČPS. Patří mezi dva největší provozovatele zásobníků v České republice. Celková kapacita zásobníků RWE Gas Storage a MND Gas Storage je 2 931 milion m3, z toho 2 696 milionů m3 provozuje RWE Gas Storage a 235 milionů m3 MND Gas Storage. „V současné době jsou zásobníky v ČR naplněny na více jak 30 procent z celkové kapacity, a to je přibližně 9,5 až 10 TWh, respektive více jak 900 milionů m3 plynu. Tato čísla svědčí o tom, že Česká republika je dobře připravena na možné problémy. Přesto není radno usnout na vavřínech, ale je třeba se dívat do budoucna,“ řekl Miloslav Zaur, předseda Rady ČPS.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo v roce 2014 „Plán opatření pro stav nouze ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho odstranění v České republice“. Z něj vyplývá, že skladování plynu, které představuje 30 procent roční spotřeby zemního plynu v ČR, významně pomáhá zajištění dodávek plynu koncovým zákazníkům v případě přerušení nebo omezení dodávek plynu. Skladovací kapacity se podle Plánu opatření MPO v současné době dále rozšiřují a po jejich dokončení bude celková skladovací kapacita odpovídat 40 procentům roční spotřeby. Bohužel současný stav na trhu s plynem vede k tomu, že obchodníci méně ukládají plyn do zásobníků a to proto, že je to ekonomicky nevýhodné. Proto je v budoucnu nezbytné vytvářet podmínky, které podpoří zájem obchodníků s plynem nadále využívat zásobníky na území České republiky a přispějí tak k udržení bezpečnosti soustavy a vysokého standardu dodávky plynu pro konečné zákazníky. Povinnost plnit bezpečnostní standard mají od druhé poloviny roku 2013 všichni dodavatelé plynu, kteří dodávají plyn chráněným zákazníkům (tj. domácnostem, zdravotnickým a sociálním zařízením, výrobcům potravin apod.).

Česká republika se podílem skladovací kapacity na roční spotřebě plynu řadí mezi přední státy EU. Případným výpadkem dodávek plynu není ani ohrožena výroba elektřiny, protože výroba elektřiny v plynových elektrárnách představuje pouze 5,62 procenta celkové výroby elektřiny. Roční spotřeba zemního plynu v ČR přesahuje 8 miliard m3, maximální těžební výkon ze zásobníků je 48,8 mil. m3/den a vtláčecí výkon pak 33,9 mil. m3/den.

 

Společnost

Místo

Současný stav / mil. m3

RWE Gas Storage

Dolní Dunajovice, Háje, Štramberk, Lobodice, Třanovice a Tvrdonice

2 696

MND Gas Storage

Uhřice, Uhřice Jih

235

 

Jak se dostávat léky on-line na nejlevnější ceny? Jaké faktory rodiny, že když se rozhodnou ke koupi nějaké léky? Cialis je jedním z dokonalé léčiv všech dob. Máte-li zájem o Cialis kupon, patrně nebude chtít vědět o http://cialis-cz.com/. Jaká je nejzávažnější informace byste měli studovat o http://cialis-cz.com/kupon.html? Velmi podstatný bod, který je třeba hledat, je cialis prodej. Drogy, bezpodmínečně, se chystá zlepšit svůj život. Pokračujte ve čtení na seznamu léčivých přípravků, které mohou příčina zdravotní obtěžovat, a co můžete udělat pro zastavení nebezpečné vedlejší vlivy. Jakýkoli lék může ovlivnit způsob, jakým ostatní léky účinkují a jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým je to práce, způsobující potenciálně závažné nežádoucí vlivy. Získat odbornou pomoc, pokud máte jakékoliv alergické reakce na tento obecný. Promluvte si se svým sex terapeutem, aby zjistil, jestli je to zdravé, aby se spínač.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.