Prezidenti hospodářských komor Visegrádské čtyřky odmítli německou minimální mzdu

Estimated read time 2 min read

Prezidenti hospodářských komor České republiky, Slovenské republiky, Maďarské a Polské republiky vyjádřili společný nesouhlas s uplatňováním německého zákona o minimální mzdě na poskytování služeb členských států EU v Německu. Společné odmítavé stanovisko podepsali v rámci Visegrádského partnerství a v rámci této skupiny hodlají i apelovat na Evropskou komisi a poslance Evropského parlamentu. Samotná Komise problematičnost opatření vnímá, už před několika dny totiž s Německem zahájila proceduru pro porušení práva EU.„Toto rozhodnutí má zásadní dopad zejména na služby mezinárodní obchodní dopravy, která je hlavním nástrojem propojení všech účastníků jednotného trhu Evropské unie. Uplatňování zákona o minimální mzdě na sektor dopravy směřuje k vážnému narušení svobody pohybu zboží, což je v rozporu s principy jednotného trhu, kde tato svoboda představuje jeden z jeho čtyř základních pilířů,“ píše se v prohlášení, které podepsali prezidenti čtyř hospodářských komor.

Zavedením minimální mzdy v Německu trpí zejména dopravní společnosti, které do Německa jezdí, nebo tímto územím projíždějí. Například čeští dopravci jsou tak nuceni svým tuzemským zaměstnancům vyplatit mzdu ve výši minimální stanovené mzdy v Německu.

„Jsem rád, že i prezidenti zbylých tří zemí Visegrádské skupiny zaujali stejné stanovisko a podpořili nás v boji proti zavedení minimální mzdy v Německu. Je třeba vzít v úvahu zejména zvláštnosti příhraniční tranzitní dopravy, pokud jde o zavedení minimální mzdy podle vnitřních předpisů druhé členské země, navíc spojenou s nezanedbatelným nárůstem administrativní zátěže,“ dodal prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.

Společné stanovisko prezidentů hospodářských komor Visegrádské skupiny bude kromě Evropského parlamentu a Komise prezentováno i na plenárním zasedání EUROCHAMBERS, které se uskuteční 5. červa 2015 v Rize, a to za účelem vyzvání dalších členů tohoto uskupení k boji proti německé minimální mzdě.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.