Projednávání energetického zákona nedává naději na splnění termínu EU

Estimated read time 2 min read

Včera projednala PSP v 1. čtení novelu energetického zákona. Novela energetického zákona (a také zákona o podporovaných zdrojích energie) připravovaná MPO byla vyvolána nutností implementovat některé směrnice EU a dalšími důsledky negociací české energetické legislativy s orgány EU. Podle Českého plynárenského svazu (ČPS) dosavadní způsob pro projednávání návrhu energetického zákona nedává příliš velkou naději na splnění termínu nabytí platnosti novely (1. července 2015). Šance pro nastavení stabilního a čitelného regulačního prostředí se tak posunuje do období 2016 – 2017.

Vláda ČR projednala a schválila návrh Energetického zákona dne 20. října 2014 a následně byl vládní návrh zařazen na jednání 20. schůze PSP ČR. První čtení bylo zahájeno 4. listopadu 2014 a v následujícím jednacím dni byl návrh vyřazen z programu schůze. Až včera, 11. prosince, na 23. schůzi projednala PSP novelu v 1. čtení.

„Neexistence strategického rámce pro podnikání v regulovaných energetických odvětvích vytváří prostor pro neuvážená rozhodnutí na straně regulátora i investorů v energetice. ČPS v situaci, kdy není schválena Státní energetická koncepce a projednávání novely energetického zákona bude trvat nejméně deset měsíců – poslanecká sněmovna, senát, podpis prezidenta – má velké obavy o stabilitu českého plynárenství v krátkodobém i dlouhodobém horizontu,“ říká Miloslav Zaur, předseda Rady ČPS.

Velká část výhrad se v průběhu připomínkového řízení i po něm (při jednání Legislativní rady vlády ČR) soustředila na problematiku regulace energetických odvětví. To bylo způsobeno tím, že Energetický regulační úřad nestanovil podmínky IV. regulačního období pro elektroenergetiku a plynárenství, ale pouze prodloužil o rok předchozí regulační periodu. Zároveň se otevřela široká diskuse o způsobu řízení regulačního úřadu a podmínkách projednávání legislativních návrhů regulátora.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.