Průšvih v práci! Kdo zaplatí škodu?

Estimated read time 2 min read

Bez práce, nejsou koláče. Staré české rčení, které je předáváno lidovou slovesností z generace na generaci, v sobě nese velké poselství. Každý se musí o své blaho zasloužit. Lidé peníze nenajdou ležet na ulici, ale dostávají je jako výplatu za práci v zaměstnání.

Teoreticky nic nebrání tomu, aby byl poměr zaměstnance a zaměstnavatele vždy „zalitý sluncem“, prakticky však dochází k mnoha nepříjemnostem. Může se stát nehoda, poškození, či zničení pracovního nástroje, újma na zdraví, majetku nebo výrobku. Kdo škodu zaplatí?

Krytí až půl milionu

Pokud je vina na straně zaměstnance, v závislosti na Zákoníku práce a Občanském zákoníku odpovídá za škodu pracovník. Šéf mu může z platu strhnout až trojnásobek platu, což ve finále činí velké peníze. V případě, že je zaměstnanec pojištěn, přispěchá na pomoc pojišťovna. Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu kryje široký rozsah pojistné ochrany s nízkou výší spoluúčasti, s možností volby.

Varianty pojištění od ERGO jsou k dispozici ve třech stupních: standard, řidič a řidič plus. Varianta Standard funguje bez zkoumání druhu pracovní činnosti. Maximální pojistná částka, která lze pro toto pojištění sjednat je 500.000 Kč. Je-li tak sjednáno v pojistné smlouvě, limit spoluúčasti je maximálně 5.000 Kč. Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se 4,5 násobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu.

25 let ochrany

ERGO pojišťovna zajišťuje komplexní péči, co se životních, úrazových, majetkových a cestovních pojistek týče. 25 let chrání majetky klientů a brání je před nešťastnými náhodami. Pojištěním odpovědnosti lze předcházet spoustě svízelných situací, kdy ochráníte svou peněženku před škodami, které způsobíte sobě i někomu jinému.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.