Vysokorychlostní železnice: Traťová kapacita pražského a brněnského uzlu je přetížená

Estimated read time 4 min read

Na dnešní jednání vlády ČR předložilo Ministerstvo dopravy materiál Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR. Materiál byl s Hospodářskou komorou ČR projednán a jeho předchozí verze byly rovněž předmětem diskusí na kulatých stolech Komory k vysokorychlostní železniční dopravě.

Hospodářská komora ČR věnovala materiálu ministerstva velkou pozornost. Na jedné straně ocenila snahu ministerstva o vytvoření základního koncepčního rámce vysokorychlostní železnice, na druhé straně však nemohla opominout některé slabiny materiálu, jako například jednostrannou orientaci na technické aspekty připravovaného programu, stejně jako nepříliš konkrétní návrh usnesení vlády bez harmonogramu dílčích úkolů a stanovení potřebných odpovědností za jeho splnění. Komora se při závěrečném projednání tohoto materiálu vzdala celé řady svých připomínek a uzavřela projednání bez rozporu, neboť odmítnutí materiálu by vedlo k víceletému zpoždění prací, a to by poškodilo dlouhodobé potřeby země i její podnikatelské komunity, jejíž zájmy Hospodářská komora ČR trvale reprezentuje.

Pokud bude materiál na jednání vlády schválen, bude třeba věnovat velkou pozornost přípravě zadání a realizaci studií proveditelnosti, které mají vyhodnotit jednotlivé varianty tras vysokorychlostních tratí. Jak se v minulosti ukázalo, řada železničních projektů nevytváří dostatečnou infrastrukturní kapacitu a neumožňuje tak kvalitní realizaci obchodních záměrů železničních dopravců ani uplatnění progresivních zahraničních zkušeností ve službách cestujícím. To nelze v programu Rychlých spojení připustit. Jednou ze základních nezbytností je proto zajištění bezproblémového průjezdu budoucích vysokorychlostních vlaků pražským a brněnským uzlem.Traťová kapacita těchto uzlů je z velké části vyčerpána a přetíženost tratí by plodila značnou nepravidelnost v provozu rychlých vlaků. Řešení není možné bez zaústění významných úseků nových tratí do městských tunelů.

Hospodářská komora ČR pozitivně kvituje přijatý závazek ministerstva prověřit napojení pražského Letiště Václava Havla na vysokorychlostní trasu Praha – Ústí nad Labem. Toto napojení by významně posílilo postavení země v evropské dopravní konkurenci a prospělo také mimopražským leteckým cestujícím, kteří, jak se ukazuje, stále více spoléhají na služby pražského mezinárodního letiště.

Klíčovou podmínkou pro včasnou realizaci sítě vysokorychlostní železnice je rovněž další zdokonalení stavební legislativy. V současnosti dokončovaná novela stavebního zákona pomůže jen zčásti; je třeba zajistit také preferenci a odpovídající ochranu prioritních, zejména dopravních projektů, jak je obvyklé v celé řadě evropských zemí. Je potřebné se také zabývat dosud neřešenými aspekty přestupních uzlů, služeb cestujícím ve vlacích a v železničních stanicích stejně jako optimální strukturou a časováním budoucího financování výstavby a provozu nové infrastruktury.

Zásadních otázek k řešení bude i po žádoucím schválení ministerského materiálu v programu Rychlých spojení velmi mnoho. Hospodářská komora ČR se proto velmi aktivně podílí na projednávání jednotlivých aspektů programu a je připravena nabídnout své síly také v práci meziresortních týmů pracujících na uskutečnění v něm obsažených velmi potřebných strategických záměrů.

Emanuel Šíp, předseda Dopravní sekce Hospodářské komory České republiky

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.