Robotizace těžebního průmyslu vezme v nadcházejících letech práci až polovině horníků

Estimated read time 4 min read

Trend klesajícího počtu horníků výrazně posílí robotizace a nové technologie, které zredukují potřebu přítomnosti člověka vmístě těžby. Podle globální studie auditorské a poradenské společnosti BDO proto po roce 2020 klesne počet dělníků až o polovinu.

Pozitivním efektem bude pokles důlních neštěstí přibližně o 75 %.Podobný trend se v budoucnu nevyhne ani českému těžebnímu sektoru, bude ale výrazně pomalejší a mírnější. Jedním z důvodů je technologická struktura průmysl a zejména vliv světových cen uhlí, které v poslední letech měli rostoucí tendenci.Svět vdohledné době čekajíidalší mezníky. Do roku 2020 začne těžba ve velkých hloubkách oceánů a čtvrtina globální výroby elektřiny budou podle BDO tvořit obnovitelné zdroje.

Samostatné robotické jednotky jsou jen otázkou času

Podle Českého statistického úřadu pracovalo vČesku vtěžebním průmyslu vroce 2016 zhruba 32 400 lidí. Nejvíce znich vsektoru těžby a zpracování černého a hnědého uhlí. Podle kvalifikovaného odhadu BDO se těžebními pracemi a souvisejícími činnostmi vsoučasné době živí 30000 obyvatel České republiky.

Nástup moderních technologií zde ale vnadcházejících letech bude spíše pozvolný. „Těžební společnosti jsou pod tlakem kvůli vlivunízkých cen komodit.Pochopitelně proto hledají nové možnosti pro udržení rentability. Ty jim dnes nabízejí moderní těžařské technologie, které dokážou zastoupit člověka a zvýšit výtěžnost až o 20 %. V budoucnu lze proto očekávat jejich postupné nasazování,“ uvádí Radovan Hauk, partner auditorské a poradenské společnosti BDO, a dodává: „TěžařivČesku zatím nevyužívají potenciál, který nabízí Průmysl 4.0. Kdispozici jsou moderní autonomní robotické jednotky, které je možné ovládat na dálku. Jejich nasazení v českých dolech ale zatím není na pořadu dne.

Automatizace přináší menší nehodovost a zvyšuje výtěžnost až o pětinu

Autonomní těžební jednotkyvporovnání slidskou prací zvyšují vytěžené objemy o 15 až 20 % a snižují náklady na vytěžení 1 tuny materiálu o více než 30 %. Jejich nasazení vprovozu navíc snižuje nehodovost až o 75 %. „V nadcházejících letech je možné očekávat, že do těžebního sektoru mohou vstoupit společnosti, které jsou úspěšné ve vývoji nových technologií. Pokud vyvinete novou technologii, která zvyšuje efektivitu a snižuje náklady, pochopitelně budete přemýšlet, zda ji jen prodávat ostatním, nebo ji začít sám využívat a získatskvělé podmínky pro vstup do nového odvětví. Právě o to usilují i některé soukromé firmy založené na inovativním přístupu,“ dodává Radovan Hauk.

Hodnota největších těžebních společností vzrostla o 140 miliard dolarů

Podle serveru Mining.com vzrostla vroce 2017 hodnota 50 nejvýznamnějších světových těžebních společností o 140 miliard dolarů.Vsoučasné době tak mají cenu kolem 896 miliard dolarů, přičemž nejlepších 10 těžařů tvoří více než polovinu hodnoty celého odvětví. Podle zprávy agentury Reuters dosáhly vloni obchody týkající se těžebního průmyslu a prodeje kovů nejvyšší úrovně za poslední 4 roky. Celosvětově se vyšplhaly na 51 miliard dolarů, což je o 15 % více než vpředchozím roce. Nejvíce dominovaly transakce suhlím a ocelí.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.