Setkání českých exportérů: Sankce vůči Rusku

Estimated read time 2 min read

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) se v úterý 12. srpna 2014 uskutečnila informační schůzka pro zainteresované české firmy k aktuálnímu tématu sankcí proti Ruské federaci. Vzhledem k nebývalému zájmu se bude MPO podílet na organizaci dalšího obdobného setkání.

Akce uspořádaná MPO vzbudila mezi českými vývozci obrovský zájem. Z kapacitních důvodů se jí nemohlo zúčastnit více než 120 zástupců českých firem, bankovních institucí a podnikatelských reprezentací, což svědčí o vážnosti a naléhavosti tohoto tématu.

„Cílem této schůzky bylo informovat firmy o technických otázkách spojených se sankcemi a vyjasnit si, kterých oblastí se sankce týkají. V případě, že se se sankce dotýkaly aktivit přítomných firem, mohli jejich zástupci využít setkání k tomu, aby se informovali, jak dále postupovat, vysvětlil náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl.

Zástupci firem si od odborníků z Licenční správy MPO, Finančního analytického útvaru Ministerstva financí a Generálního ředitelství cel vyslechli praktické informace, jak určit, zda jimi exportované zboží podléhá sankcím a jak si počínat při žádosti o povolení k vývozu. Rovněž se dozvěděli, na které instituce se obracet v případě pochybností, jak budou řešeny procedury na hranicích apod. Po úvodní informativní části byl časový prostor věnován obrovskému množství praktických dotazů zástupců jednotlivých firem, díky kterým se vyjasnila celá řada nejasností.

O setkání byl mezi českými podnikatelskými subjekty mimořádný zájem, MPO proto bude schůzku se stejným zaměřením opakovat ještě v průběhu srpna. Mimo to se bude MPO ve spolupráci s ministerstvy zahraničí a financí podílet na uspořádání další obdobné akce, která se uskuteční 21. srpna od 14 do 16 hodin v Černínském paláci a osobně se jí zúčastní i ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

Zdroj: www.mpo.cz

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.