Siemens sází na Digitální podnik. Zvyšuje tak efektivitu průmyslové výroby

Estimated read time 3 min read

Digitalizace posiluje flexibilitu, rychlost, efektivitu i kvalitu průmyslové výroby. Na veletrhu Hannover Messe 2017 představí firma Siemens výhody, které mohou získat díky digitální transformaci průmyslové podniky všech velikostí.

Stánek o rozloze 3 500 metrů čtverečních v pavilonu č. 9 bude zaměřen především na nově rozšířené portfolio řešení pro „Digitální podnik“. Rychle se měnící požadavky zákazníků tlačí na výrobce, aby pružně dodávali individualizované výrobky při zachování nebo zvýšení úrovně kvality. Odpovědí na tyto požadavky je digitalizace, která výrobcům umožňuje simulovat, testovat a optimalizovat výrobky, výrobní procesy i provozy v plně virtuálním prostředí jako „digitální dvojče“. Díky tomu mohou podniky nejen razantně zrychlit svoji schopnost inovovat a zvýšit produktivitu, ale také definovat vlastní nové obchodní modely.

K podpoře podniků procházejících digitální transformací rozšířil Siemens portfolio pro Digitální podnik ve všech jeho čtyřech pilířích: od průmyslového softwaru a automatizace, průmyslové komunikace, průmyslové bezpečnosti až po služby pro průmyslové podniky. Návštěvníci budou mít příležitost vyzkoušet si aplikace a inovace na celé řadě praktických příkladů, které jim ukážou konkurenční výhody plynoucí z propojení skutečného a virtuálního světa. Mezi ně patří vyšší flexibilita, efektivita a kvalita i zkrácení času uvedení výrobku na trh.

Poskytujeme zákazníkům z výrobního odvětví podporu ve formě tzv.„Digitálního podniku“, což je naše unikátní integrované portfolio řešení zahrnující softwarové systémy i automatizační technologie. Doprovázíme podniky na jejich cestě k digitalizaci v těsné návaznosti na požadavky každého konkrétního podniku a společně vyvíjíme řešení, které tyto požadavky přesně naplní,“ vysvětluje CEO divize Digital Factory Siemens AG, Jan Mrosik.

Siemens na veletrhu ukáže rozmanitá řešení od systémů pro inteligentní energetický management přes individualizovanou výrobu potravin a léčiv, až po průmyslovou aditivní výrobu s využitím inovativních technologií v oblasti automatizace a pohonů.

Siemens na konkrétním příkladu výroby mléka ukáže, jak mohou výrobci potravin a nápojů využít digitální řešení pro celý podnikový proces od zpracování mléka po jeho plnění, balení a označování, díky čemuž budou schopni pružně reagovat na proměnlivé požadavky trhu, jako je například rostoucí škála příchutí.

Siemens navíc dále rozvíjí svou cloudovou platformu pro internet věcí s názvem MindSphere, již obohatil o nová partnerství, rozhraní a aplikace. Např. partnerstvím se společnostmi, jako je BluVision, a využitím cloudové infrastruktury a služeb Amazon Web Services Siemens dále rozšířil ekosystém okolo MindSphere. Všechny novinky se návštěvníci stánku dozví v tzv. „MindSphere Lounge“.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.