Těžba v Dole Paskov bude pokračovat, přislíbila ČR majitelům OKD

Estimated read time 5 min read

Pokud by byla náhle ukončena těžba na Dole Paskov, mohlo by dojít k prudkému nárůstu nezaměstnanosti a k sociálním problémům. Proto se ministerstvo průmyslu a obchodu dohodlo s firmou OKD a jejím vlastníkem – společností New World Resources na pokračování těžby do konce roku 2017. Dohodu ještě musí posvětit vláda ČR. Stane se tak pravděpodobně koncem dubna.

„Jsem rád, že jsme společně s ministerstvem financí dospěli k pochopení nutnosti státní podpory výhradně určené na výplatu dávek propuštěným horníkům,“ zdůraznil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. „Získáme tak potřebný čas na řešení postupného snižování počtu zaměstnaných horníků restrukturalizací uvnitř OKD s využitím systémů předčasných důchodů, předdůchodů a dalších nástrojů sociální pomoci,“ upozornil ministr. Podle Mládka bude Česká republika moci zrealizovat komplexní opatření pro vytvoření dalších pracovních míst v Moravskoslezském kraji, trpícím strukturální nezaměstnaností.

K dohodě, podle které bude OKD moci pokračovat na vlastní náklady v těžbě na dole Paskov do konce roku 2017, dospěli zástupci OKD a ministerstva 22. dubna 2014. Stát následně poskytne státní podporu ve výši 0,6 miliardy korun pokrývající náklady spojené se sociálními náklady útlumu Dolu Paskov. OKD se zavazuje po celou dobu udržovat minimální průměrný počet kmenových zaměstnanců Dolu Paskov ve výši 1800 zaměstnanců, přičemž strany souhlasí, že v průběhu roku 2017 může dojít k postupnému snižování zaměstnanců Dolu Paskov pod tuto hranici až na 1600.

Česká republika dle uzavřené dohody proti původnímu plánu dojednávaného vládní komisí od léta roku 2013 již neposkytne OKD, respektive NWR podporu 0,5 miliardy korun na technickou likvidaci Dolu Paskov po jeho zavření. S ohledem na fakt, že již nyní je těžba černého uhlí na Dole Paskov ztrátová, vyjednavači za ministerstvo průmyslu a ministerstvo financí ČR přistoupili na vazbu smlouvy na riziko dalšího poklesu ceny této suroviny na světových trzích.

Pokud by dle mezinárodních srovnávacích standardů v období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2017 po tři po sobě následující čtvrtletí poklesla cena uhlí pod 110 USD za tunu, pozbývá dnes dojednaná dohoda platnosti. Současně se jednací strany v dobré víře zavazují zahájit jednání o dohodě nové s cílem minimalizovat negativní dopad zavření Dolu Paskov na Moravskoslezský kraj. Pokud by strany nesjednaly v přiměřené době dohodu novou, OKD by Důl Paskov uzavřelo na své náklady bez poskytnutí státní pomoci ze strany státu, praví se v dohodě.

Závazek České republiky k poskytnutí státní podpory, která může být použita výhradně na výplatu dávek vyplývajících z kolektivní smlouvy propuštěným pracovníkům z Dolu Paskov, zaniká v případě, že výsledek hospodaření za účetní období v auditovaném výkazu zisku a ztráty Dolu Paskov bude v období od roku 2014 do roku 2017 v součtu čtyř po sobě následujících čtvrtletí kladný nebo když se OKD z jakéhokoliv důvodu rozhodne pokračovat v těžbě i po 31. 12. 2017.

Foto: http://www.okd.cz

Jak se dostávat léky on-line na nejlevnější ceny? Jaké faktory rodiny, že když se rozhodnou ke koupi nějaké léky? Cialis je jedním z dokonalé léčiv všech dob. Máte-li zájem o Cialis kupon, pravděpodobně nebude chtít vědět o http://cialis-cz.com/. Jaká je nejzávažnější informace byste měli studovat o http://cialis-cz.com/kupon.html? Velmi podstatný bod, který je třeba vypadat, je cialis prodej. Drogy, bezpodmínečně, se chystá zlepšit svůj život. Pokračujte ve čtení na seznamu léčivých přípravků, které mohou příčina zdravotnických obtěžovat, a co možná budete udělat pro zastavení nebezpečné sekundární vlivy. Jakýkoli lék může ovlivnit způsob, jakým ostatní léky účinkují a jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým je to práce, způsobující potenciálně závažné nežádoucí účinky. Získat odbornou pomoc, pokud máte jakékoliv alergické reakce na tento obecný. Promluvte si se svým sex terapeutem, aby zjistil, jestli je to zdravé, aby se spínač.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.