Trusty a správa bohatství mají velký potenciál, shodli se finančníci v Praze

Estimated read time 5 min read

Zahraniční i čeští experti na oblast svěřenských fondů a správubohatstvíse setkali na první mezioborové konferenci Trust & Wealth management 2017 v Praze. Obor, který má v západní Evropě dlouhou tradici, se v České republice teprve formuje, a podle odborníků má velký potenciál. Lidí, kteří potřebují spravovat majetek, v Česku přibývá. Aktuálně zde existuje 485 svěřenských fondů. V dalších desetiletích by jejich počet mohl narůst až na 350 tisíc.

Finanční trh prochází v posledních letech proměnou, zasahují do něho reformy a regulace, vznikají nové obory a služby. Zásadní vliv mají v tomto směrusvěřenské fondy a v Česku zatím opomíjený obor wealth managementu. „Po pětadvaceti letech pozorujeme velké změny.Vznikají nové příležitosti a obory, nový občanský zákoník například zavedl nové druhy správy cizího majetku, jako třeba svěřenský správce. Trh se tak rozrostl o nové disciplíny, které se nyní etablují,“ řekl Pavel Kolář z Komory svěřenských poradců a správců, jež převzala nad konferencí odbornou záštitu. Komora má aktuálně 39 svěřenských poradců a správců, kteří se starají o cizí majetek. Toto číslo bude podle Pavla Koláře v dalších letech narůstat.

Svěřenské fondy čeká povinná evidence

Zásadní změnu do správy majetku vnesl v roce 2012 nový občanský zákoník, který zavedl institut svěřenského fondu. „Trusty jsou záležitostí svobody. Autonomie správce svěřenského fondu i beneficienta je stěžejní. Před uzavřením smlouvy by měl správce trustu zjistit zájem beneficienta a jeho finanční poměry. To jsou klíčové údaje, z nichž musí vycházet. Správce má také určité povinnosti, například povinnost k nepřetržité kontrole stavu klientova portfolia a samozřejmě musí dodržovat smlouvu,“ uvedl profesor Luboš Tichý, expert na oblast svěřenských fondů z Centra právní komparatistiky.

Ačkoli je obor svěřenských fondů v České republice stále nový, stihla už legislativní úprava projít proměnou. Od nového roku vzniká povinnost evidence svěřenských fondů v rejstříku. „Některé informace budou veřejné, jiné budou dostupné jen svěřenskému správci nebo tomu, kdo má takzvaně právní zájem, jak je uvedeno v legislativě. Vedle rejstříkové evidence přibude také evidence údajů o skutečných majitelích, která představuje ekonomicko-kontrolní dohled nad svěřenskými fondy. Tento seznam bude neveřejný,“ dodal JUDr. Dominik Fojtů ze společnosti TSP Legal.

Svěřenské fondy mají kořeny v Anglii, odkud se postupně rozšířily do dalších částí světa. Praxi v kolébce trustu představil profesor William Swadling z Univerzity v Oxfordu. „V Anglii a Walesu existují různé typy svěřenských fondů, které můžeme rozlišovat například z hlediska účelu. Příkladem jsou například charitativní trusty. Možné ale nejsou privátní trusty pro vlastní užitek. Takzvané blind trusty jsou využívány ve chvíli, kdy se bohatý člověk stane politikem. Klíčové je, že převedením majetku do trustu ztrácí kontrolu nad investicemi, takže neví, zda je například investováno do jeho vlastní společnosti, nebo do jiné firmy,“ konstatoval.

Správa majetku bohatých lidí

Česká společnost bohatne a lidé, kteří začali na začátku devadesátých let podnikat, nyní v některých případech prodávají své podniky. Mnohdy stamilionové částky, které za svůj byznys utrží, vyžadují rozumnou rozvahu ohledně dalšího investování a správy bohatství. „Potenciálními klienty v oblasti wealth management jsou rodiny, které mají majetek v hodnotě přes 25milionů euro. V České republice je jich odhadem 300,“ uvedl Thomas Ming, ze švýcarské společnosti Family Office Switzerland Services.

Služba family office je v západní Evropě a ve Spojených státech běžnou praxí. Lidé, kteří vytvořili bohatství, si najímají experty na správu investičního portfolia a majetku, aby mohl být předán dalším generacím. „Každý klient má rozdílný přístup i očekávání, vaším úkolem proto je poznat v první řadě jeho potřeby. Naslouchání je klíčové, stejně jako vysoká úroveň služeb, protože pracujete s náročnými zákazníky. Expertem v oblasti family office se nemůžete stát ze dne na den. Doporučujeme začít postupně budovat služby a zároveň mít za sebou několikaleté zkušenosti v oblasti finančnictví, právních služeb nebo bankovnictví,“ sdělil Jan van Bueren ze společnosti Family Office Switzerland Services.

Trh svěřenských fondů poroste

Aktuálně je v České republice 485 svěřenských fondů a odborníci očekávají v následujících letech výrazný růst nového oboru. „Cítíme sílící poptávku. Za poslední rok jsme zaznamenali nárůst počtu svěřenských fondů o 75 procent, rosteme ale z malých čísel, a to jde vždy lépe. Klienti poptávají především individuální úpravu dědictví, ochranu a anonymizaci majetku. Investování a ekonomické motivy zůstávají zatím spíše v pozadí. V horizontu dalších desetiletí předpokládáme vznik až 350 tisíc svěřenských fondů. Pro profesionály, kteří se tomuto oboru chtějí věnovat, zde prostor rozhodně je,“ uzavřel Ing. Peter Kováčik ze společnosti Svěřenská správa s.r.o., která konferenci Trust & Wealth management 2017uspořádala.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.