Týden v EU: Alpský makroregion a integrace celního systému

Estimated read time 4 min read

(Komentář) Samotný konec července již dále výrazně zredukoval rejstřík aktuálních témat, jimiž se instituce EU v současné době zabývají. Zaměřme se na výběr tří, které vykazují vysokou míru relevance i inspirace pro podnikatelský sektor.

Komise podpořila modernizaci a integraci celního systému EU

Evropská komise přijala právní kroky k vytvoření jednoduššího, modernějšího a integrovanějšího celního systému EU směrem k podpoře přeshraničního obchodu a zajištění součinnosti v celních záležitostech napříč celou EU. Úprava je postavena na unijní celní úpravě z října 2013, která vymezuje detailní pravidla pro celní procesy 21. století. Fungování celních služeb je klíčovou záležitostí v aktivitách na vnějších hranicích EU a v usnadňování podmínek pro obchod. Nová pravidla by měla být schválena tak, aby v květnu 2016 vstoupila v platnost; týkají se zjednodušení celních procedur, které by mělo umožnit odbavení zboží, které pochází mimo EU, bez platby dovozního cla a dalších poplatků; jasnějších pravidel k zajištění rovného zacházení s ekonomickými subjekty v EU; zajištění, aby celní rozhodnutí a autorizace byly platné v celé EU; či vytvoření nového informačního systému, umožňujícího propojit celní administrativu členských států a sdílet data. Význam je též spatřován ve zlepšení řízení rizika při zajišťování boje proti obchodu s nelegálním a zakázaným zbožím, terorismu a dalším zločinným aktivitám.

Vznikne koncept Alpského makroregionu

Koncept makro-regionálních strategií byl rozšířen o čtvrté teritorium. Po regionu Baltského moře, Podunají a Jadersko-jónském byl schválen koncept Alpského makroregionu, který se zaměří na řešení společných projektů pro 48 regionů v sedmi zemích (Francii, Německu, Rakousku, Itálii a Slovinsku ze členů EU, plus Švýcarsku a Lichtenštejnsku) v oblastech zaměřených na hospodářský růst a inovace, mobilitu a propojenost nebo životní prostředí a energetiku. Projekty budou podpořeny jak v rámci přeshraničního cíle kohezní politiky z Evropských strukturálních a investičních fondů, tak z dalších zdrojů nabízených z Rozpočtu EU. Výhodou je společný management a zaměření na specifické potřeby makroregionu.

Komise podpořila nizozemské plány na instalaci a zabezpečení nabíjecích stanic pro elektrické vozy

Evropská komise schválila v rámci pravidel EU pro státní podporu nizozemské plány k zajištění podpory ve výši 33 mil. EUR pro instalaci a zabezpečení nabíjecích stanic pro elektrická vozidla. Projekt by měl přispět k rozšíření nezbytné infrastruktury pro to, aby se elektromobily staly viditelnou alternativou při řešení optimalizace dopravní obslužnosti v Nizozemsku, a tím přispěly udržitelné dopravě či zlepšení kvality ovzduší bez toho, aby se narušil prostor pro hospodářskou soutěž v EU.

Petr Zahradník,poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky

Jak se dostávat léky on-line na nejlevnější ceny? Jaké faktory rodiny, že když se rozhodnou ke koupi nějaké léky? Cialis je jedním z dokonalé léčiv všech dob. Máte-li zájem o Cialis kupon, možná vůle chtít vědět o http://cialis-cz.com/. Jaká je nejzávažnější informace byste měli studovat o http://cialis-cz.com/kupon.html? Velmi podstatný bod, který je třeba dívat, je cialis prodej. Drogy, bezpodmínečně, se chystá zlepšit svůj život. Pokračujte ve čtení na seznamu léčivých přípravků, které mohou důvod zdravotní potíže, a co můžete udělat pro zastavení nebezpečné vedlejší účinky. Jakýkoli lék může ovlivnit způsob, jakým ostatní léky účinkují a jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým je to práce, způsobující nebezpečím závažné nežádoucí efekty. Získat odbornou pomoc, pokud máte jakékoliv alergické reakce na tento obecný. Promluvte si se svým pohlaví terapeutem, aby zjistil, jestli je to zdravé, aby se spínač.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.