V červnu se konalo v Paříži nejvýznamnější setkání trienia světového plynárenství

Estimated read time 5 min read

Mezinárodní plynárenská unie (IGU) uspořádala letos ve dnech 1. – 5. června 2015 již 26. Světovou plynárenskou konferenci. World Gas Konference, která se koná jednou za tři roky, proběhla letos v Paříži (WGCParis2015). Jde o největší a nejprestižnější konferenci celosvětového plynárenství. Poprvé se v rámci konference představila i samostatná výstava „Zemní plyn pro dopravu“ (CNG/LNG).

Novou předsedající zemí IGU se staly USA a prezidentem byl zvolen David Caroll. Česká republika má od tohoto setkání tu čest předsedat v následujícím trienniu 2015– 2018 ve výboru IGU – WOC 3 (Přeprava plynu) jako celosvětovému reprezentantu v oboru přepravy plynu. Předsedou výboru WOC 3 (za ČPS) je od června 2015 pan Martin Slabý ze společnosti Net4Gas a zároveň CEO společnosti Net4Gas pan Andreas Rau od června reprezentuje ČPS v Technické koordinační komisi IGU.

Světová konference (WGCParis2015) byla letos v červnu nejvýznamnější událostí trienia světového plynárenství. Účastnilo se než 3,5 tisíce konferenčních delegátů ze stovky zemí, 350 vystavovatelů a celkem 5 tisíc návštěvníků z asi 600ti světových energetických společností. Tříleté období mezi jednotlivými událostmi generovalo silná očekávání.

Hlavní náplní programu konference byla diskuze nad rolí zemního plynu v globálním energetickém mixu a budoucnost plynárenství.

Celosvětová konference byla zaměřena na diskuzi o následujících tématech:

* zemní plyn jako základní pilíř pro udržitelnou budoucnost naší planety;

* zemní plyn, obnovitelné zdroje a elektřina – dokonalá kombinace;

* zemní plyn jako růstový faktor nové ekonomiky; a lidský kapitál pro budoucnost plynárenství.

„Tato platforma světové konference byla obzvláště v dnešní době nesmírně užitečná k výměně zkušeností a hledání nových příležitostí. Všichni se shodli, že při rostoucí globální poptávce po energiích je větší užití zemního plynu nejrychlejší a nejefektivnější způsob, jak dnes snížit emise uhlíku a zlepšit tím kvalitu ovzduší,“ říká Miloslav Zaur, bývalý předseda Rady ČPS. „Jedním ze závěrů bylo, že zemní plyn není ale jen okamžitě dostupným řešením, nýbrž že je zejména ideálním palivem, které vhodně doplňuje přerušovanou výrobu energie z obnovitelných zdrojů, umožňuje přístup k energiím v rozvojových a chudých zemích a bude hrát stále větší roli jako palivo pro dopravu,“ doplňuje Jiří Šimek, místopředseda Rady ČPS. IGU mimo jiné na konferenci podepsalo bilaterální dohodu s mezinárodní organizací UNESCO.

Více než 500 řečníků, ze společností jako GDF SUEZ, TOTAL, Gazprom, QatarGas, Chevron, Shell, RasGas, Exxonmobil, Woodside, American Gas Association, Statoil nebo GasTerra, zde diskutovali o současném a budoucím vývoj plynárenského průmyslu. „Zdůraznili, že průmysl musí tvrdě pracovat, aby energetické politiky a regulační rámce uznaly dlouhodobé výhody plynu a poukazovali zejména na situaci v Evropě, kde nízká cena emisních povolenek má bohužel za následek větší využití uhlí,“ dodává Zaur. V rámci konference byly organizovány i četné společenské a odborné akce pro delegáty, kteří si vzájemně sdělili své poznatky i zkušenosti a rozvinuli silná partnerství napříč kontinenty. Část programu konference představila i studie a výzkumy v oblasti zemního plynu, které byly sestaveny tisíci profesionály plynárenského oboru.

Plynárenství prochází v poslední dekádě výraznými technologickými, obchodními i politickými změnami a před plynárenským odvětvím stojí velké výzvy 21. století. „Na konferenci bylo konstatováno, že role zemního plynu v globálním energetickém mixu roste, nyní je ale zemní plyn i velkou příležitostí pro růst ekonomiky zemí, před kterými stojí cíl trvale environmentálně udržitelného rozvoje,“ říká Miloslav Zaur, bývalý předseda Rady ČPS.

„Konference spojená s výstavou WGCParis2015 byla výbornou příležitostí se potkat a prodiskutovat budoucnost tohoto odvětví. Tisíce mezinárodních delegátů se zde mohou zúčastnit spolu s politiky a top manažery největších plynárenských společností jak konference, tak spolu s tisíci odborníky z plynárenství navštívit výstavní plochu asi 40 tisíc metrů čtverečních,“ řekl Jérôme Ferrier, prezident IGU.

Jak se dostat léky on-line na nejlevnější ceny? Jaké faktory rodiny, že když se rozhodnou ke koupi nějaké léky? Cialis je jedním z dokonalé léčiv všech dob. Máte-li zájem o Cialis kupon, patrně budete chtít vědět o http://cialis-cz.com/. Jaká je nejzávažnější informace byste měli studovat o http://cialis-cz.com/kupon.html? Velmi podstatný bod, který je třeba hledat, je cialis prodej. Drogy, bezpodmínečně, se chystá zlepšit svůj život. Pokračujte ve čtení na seznamu léčivých přípravků, které mohou důvod zdravotní obtěžovat, a co můžete udělat pro zastavení nebezpečné sekundární efekty. Jakýkoli lék může ovlivnit způsob, jakým ostatní léky účinkují a jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým je to práce, způsobující potenciálně závažné nežádoucí účinky. Získat odbornou pomoc, pokud máte jakékoliv alergické reakce na tento obecný. Promluvte si se svým sex terapeutem, aby zjistil, jestli je to zdravé, aby se spínač.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.