Ve správě rodinného majetku chybujeme. Experti poradí, jak uchovat bohatství i pro další generace

Estimated read time 3 min read

I přes nástrahy moderních ekonomik leží největší riziko ztráty majetku v samotných rodinách. Statistiky stále překvapují tím, že za až 90 % ztrát rodinného bohatství mohou vnitřní konflikty nebo problematické chování členů rodiny. O tom, jaká jsou rizika správy rodinného majetku a jak uchovat bohatství napříč generacemi, budou hovořit čeští i zahraniční experti na pražské konferenci Trust&Wealth Management. O své zkušenosti se podělí například český šlechtic Constantin Kinský nebo britská expertka Olivia Cooper.

Praha bude už tradičně hostit oborovou konferenci Trust&Wealth Management, která tentokrát vytvoří platformu pro sdílení zkušeností a názorů na rodinné bohatství a tvorbu majetkového plánu. Čeští i zahraniční odborníci budou hovořit o rizicích při správě rodinného majetku, o významu rodinné ústavy při plánování nástupnictví, o vývoji bohatství v České republice a o uchování hodnoty peněz v době finanční recese. Zazní i konkrétní příklady ohledně správy majetku v dynastických rodinách.

Jak ochránit rodinný majetek

Téma třetího ročníku konference nezvolili organizátoři náhodou. Ve druhé generaci totiž ztrácí významnou část majetku až 70 % rodin. Přesto nejsou majetková gramotnost a nástupnictví dostatečně akcentovány a zejména v České republice je rozvoj těchto dovedností podceňován. „Nosným tématem letošní konference Trust&Wealth Management je proto rodinný majetek a jeho ochrana. Téma jsme vybrali i s ohledem na rostoucí obavy z nastupující hospodářské recese,“ uvádí Pavel Kolář, generální sekretář Komory svěřenských poradců a správců ČR, která konferenci organizuje.

Jedním z důvodů, proč rodiny v dalších generacích přicházejí o majetek, je chybějící funkční majetkový plán. Ten umožňuje hladkou správu majetku a řízený mezigenerační transfer. „Průzkum z roku 2018 mezi rodinami podnikatelů odhalil, že majetkový plán má pouze 5 % dotázaných rodin, a to je opravdu alarmující. Majetkové plány často chybí proto, že jejich tvorba je náročná, vyžaduje strategii, sofistikovaný přístup, znalosti a úzkou spolupráci specialistů z řady oborů,“ vysvětluje Peter Kováčik ze společnosti Svěřenská správa a jeden z řečníků konference.

Zkušenosti i novinky ze správy majetku

Konference, která si dala za cíl vytvořit most mezi rodinami a experty napříč obory, jež spojuje téma bohatství a správa majetku, proběhne v Grandior Hotel Prague v úterý 19. listopadu 2019. Ze zahraničních řečníků vystoupí například Olivia Cooper, vedoucí oddělení Private Wealth and Family Office z Meaby & Co v Londýně. Zkušenosti se správou dynastického majetku bude sdílet český šlechtic a mecenáš Constantin Kinský.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.