Vznikl první House of Trust v České republice

Estimated read time 5 min read

Až do dnešního dne v České republice chyběla společnost, která by poskytovala komplexní služby svěřenských fondů pod jednou střechou, jako je to běžné v zahraničí. Přední poskytovatel služeb v trustovém průmyslu, společnost Svěřenská správa, to změnila 15. května 2019, kdy otevřela první tuzemský House of Trust. Otevřením domu potvrdila svoji pozici na trhu a pokračuje ve své expanzi v oboru, jež se v Česku začal formovat před pěti lety.

Trusty byly v českém právním řádu ukotveny v roce 2014 v souvislosti s novelou občanského zákoníku. Role institucionálního dohledu svěřenských fondů se tehdy ujala společnost Svěřenská správa. „Záhy jsme zjistili, že neexistuje základní infrastruktura služeb, kterou mají obvykle k dispozici klienti na zahraničních trzích,“ vzpomíná Peter Kováčik, ředitel klientského servisu společnosti Svěřenská správa.

Nový segment bylo nutné vybudovat od začátku. Společnost se proto první dva roky soustředila na navazování partnerství se zahraničními autoritami, na kultivaci trhu a vzdělávání. Jejími semináři a workshopy dosud prošlo přes 200 odborníků z řad advokátů, notářů, finančních poradců nebo wealth manažerů. S rostoucím povědomím o svěřenských fondech se pak společnost zaměřila zejména na klíčové služby, jako je poradenství a zakládání svěřenských fondů.

Svěřenské fondy s hodnotou 5 miliard korun

Rok od roku zájem o svěřenské fondy roste, na což ukazuje i objem případů, jež společnost řeší. „Doposud jsme se u svěřenských fondů účastnili majetkových transakcí v celkové bilanční sumě 5 miliard korun a na prudký nárůst poptávky v roce 2018, kdy vznikalo 150 až 200 svěřenských fondů měsíčně, jsme reagovali rozšířením o další trustové služby podle zahraničních standardů. Navýšili jsme také počet zaměstnanců,“ dodává Pavel Kolář, obchodní ředitel společnosti Svěřenská správa.

Otevření prvního House of Trust proto pro společnost představuje další logický krok a potvrzení pozice lídra v oboru svěřenských fondů v České republice. House of Trust je prvním specializovaným domem na svěřenské fondy, kde pracují přední experti. „Jsou to odborníci na trustové, daňové, právní, transakční, investiční a filantropické poradenství. Protože pracují společně, jsou všechny služby dostupné na jednom místě, což zakládání fondu usnadňuje a klientům tak přinášíme nejvyšší možnou hodnotu,“ vysvětluje Peter Kováčik.

Zájemci o svěřenské fondy nyní mají zájem hlavně o konzultace a zakládání svěřenských fondů. Těch bylo v České republice ke konci dubna 1 551. „Domníváme se, že právě nyní přichází čas, kdy budou stále více poptávaní profesionální správci svěřenských fondů. I když zatím patříme k nejmladší ekonomice ve střední Evropě, která do svého právního řádu svěřenské fondy zavedla, tak se díky stabilnímu politickému i ekonomickému podnebí stáváme vyhledávanou jurisdikcí trustového průmyslu i pro nerezidenty. Tento trend jsme zaznamenali loni, kdy se nerezidenti na celkovém zvýšení obratu naší společnosti podíleli ze 30 %. Šlo o klienty z Polska, Slovenska a Ruska,“ konstatuje Pavel Kolář.

Poptávka po trustech poroste

Také v následujícím období Svěřenská správa očekává pozvolný nárůst poptávek po správě cizího majetku. „Bohužel byl dosavadní vývoj brzděn neochotou bank a ostatních subjektů finančního trhu poskytovat svěřenským fondům jakékoli bankovní služby,“ doplňuje Pavel Kolář. Z nedávného průzkumu, který společnost Svěřenská správa, s.r.o. uskutečnila pro Komoru svěřenských poradců a správců ČR, pak vyplynulo, že služby, jako je například otevření bankovního účtu, svěřenským fondům poskytuje pouze 10 bank.

Do budoucna bude podle expertů poptávka po svěřenských fondech narůstat. „Měli bychom se postupně dostat k průměru vyspělých ekonomik, kde tento způsob správy majetků využívá 3 až 10 % rezidentů.  K tomu by měla pomoci i obchodní strategie House of Trust, jejíž součástí je affiliate program. Ten je určen především elitním finančním a majetkovým poradcům nebo specialistům ze souvisejících oborů, jako jsou bankéři, advokáti, notáři,“ doplňuje Peter Kováčik.

První z řady předních finančně poradenských společností, která se rozhodla využít potenciál tohoto vzrůstajícího trhu a vstoupit do affiliate programu House of Trust, je společnost SAB Servis. „Od 1. května 2019 tak mají zákazníci v síti obchodních partnerů SAB servis možnost využívat služby svěřenských fondů,“ uzavírá Pavel Kolář.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.