Česká dopravní infrastruktura nepočítá s elektromobilitou, šanci promeškala při rekonstrukci dálnice D1

Podíl automobilů s čistě elektrickým pohonem zatím na českém trhu roste pomalu. Jednou zhlavních příčin je nedostatečně rozvinutá infrastruktura. Na dobíjecí stanice elektromobilů stát zapomíná i při současné rekonstrukci hlavního dálničního tahu České republiky, dálnice D1. Oproti západním zemím, které počítají snástupem elektromobility vblízké budoucnosti, anebo ji vnímají již jako současný trend, tak Česku opět ujíždí vlak. Usnadnit elektromobilitě cestu ke spotřebitelům se přitom snaží i české firmy, například inženýrská společnost DEL ze Žďáru nad Sázavou, která vyvinula unikátní dobíjecí stanice pro elektromobily.

Na zrychlení rozvoje elektromobility se státní správa vČeské republice sice podílí, například formou investičních pobídek či slev na dani pro spotřebitele, zapomíná však na přípravu infrastruktury, která je pro využití automobilů na elektrický pohon stěžejní. „Už nyní by plány pro výstavbu nových silnic a dálnic měly počítat s větším podílem elektromobilů, který bude nadále růst, a tím pádem i snutnou přítomností dobíjecích stanic,“ uvádí Jiří Kabelka, ředitel společnosti DEL, a dodává: „To se však zatím neděje. Stát nevyužil příležitost podpořit rozmach elektromobility ani během současné rekonstrukce dálnice D1. Zapomínáním na budoucnost, která je vmnoha jiných zemích již realitou, se opět vzdalujeme Západu. Například Německo započalo přípravy pro implementaci elektromobility do běžného života již před 4 lety, zatímco Česko je teprve na začátku.“

Podpořit zlepšení podmínek pro běžný provoz elektromobilů plánuje společnost DEL vlastními vysokokapacitními „rychlonabíječkami“ na principu stejnosměrného proudu, které uvede na trh ještě v letošním roce. Nalézt uplatnění by měly nejen u čerpacích stanic podél hlavních silničních adálničních tahů, ale například i v obchodních centrech nebo hotelových garážích.„Očekávání trhu jsou vysoká, čeká se na vhodný impulz, díky kterému bude provoz automobilů na elektrický pohon pohodlnější. Tím je právě snadná dostupnost a vhodné rozmístění dobíjecích stanic, které bylo doposud hlavním limitujícím faktorem pro cestování elektromobily na delší vzdálenosti,“ vysvětluje Jiří Kabelka.