Nový jistič nízkého napětí pro inteligentní rozváděče vstupuje na český trh

Estimated read time 6 min read

Jako globální specialista na řízení a automatizaci energie je společnost Schneider Electric již tři desetiletí globálním leaderem v oblasti vzduchových jističů (ACB) pro distribuci elektrické energie – nejprve s řadou Masterpact M a následně s Masterpact NT/NW. Společnost uvádí v září 2018 na český trh novou řadu Masterpact MTZ, vysoce výkonné jističe nízkého napětí příští generace, které spojují legendární výkon a spolehlivost stávajících produktů firmy s novými digitálními funkcemi.

Měníme koncept distribuce elektrické energie, a proto jsme vyvinuli nový jistič Masterpact MTZ, který je schopen reagovat na požadavky zákazníků v této oblasti. Lidé očekávají, že distribuce elektrické energie bude bezpečnější, spolehlivější, účinnější, udržitelnější a se zabezpečeným připojením,“ říká Martin Dostál ze Schneider Electric, odborník na výkonové jističe.  Konektivita nových jističů Masterpact, digitální možnosti a schopnost bezproblémové integrace v architektuře EcoStruxure přinese významné výhody. „Ty ocení koncoví uživatelé, projektanti, výrobci rozváděčů a dodavatelé, kteří vyžadují vysoce výkonné jističe jako součást nízkonapěťových řešení pro průmyslové provozy, kritické aplikace a budovy,“ dodává Martin Dostál.

Více výkonu a lepší energetická účinnost

Masterpact MTZ je první vzduchový jistič s integrovaným přesným elektroměrem třídy 1, který splňuje požadavky a je certifikován dle IEC 61557-12. Díky přesné analýze spotřeby energie, optimalizaci, rozdělení nákladů a posouzení trendů spotřeby energie přispívá ke zvyšování energetické účinnosti.  Řízení energie je v souladu s mezinárodními předpisy ISO 50001 a IEC 60364-8 (ČSN 33 2000-8-1).

Jednodušší modernizace a snadná montáž do inteligentních rozváděčů

Kromě nových funkcí nabízí Masterpact MTZ stejné jmenovité hodnoty, stejný vypínací výkon a stejné rozměry pro plynulou a rychlou instalaci a dovybavení rozvaděčů jako aktuální řada Masterpact. Plynulý přechod od Masterpact NT/NW k Masterpact MTZ znamená, že není nutné přestavovat rozvaděče a není třeba opakovat zkoušky pro novou certifikaci rozvaděčů dle IEC 61439-2 (ČSN EN 61439-2). Tento výrobek je dále vybaven nativním Ethernetovým připojením pro snadné zabudování do inteligentních rozváděčů a připojení k nadřazeným systémům pro vzdálené řízení a sledování elektrické instalace.

Nadstandardní odolnost před nežádoucími vlivy

Masterpact MTZ chrání zařízení a proces před přetížením kabelů, zkraty a poruchami izolace. Nabízí vysokou úroveň zajištěnosti napájení, kterou požadují elektrické distribuční sítě nízkého napětí, a to i v nejnáročnějších prostředích. Masterpact MTZ nabízí také vynikající mechanické a elektrické vlastnosti a vysoce nadstandardní odolnost vůči kolísání napětí, elektromagnetickému rušení, vibracím, rázům, korozívnímu a chemickému prostředí a kritickým teplotám.

Větší flexibilita díky digitálním modulům

Masterpact MTZ lze také kdykoliv a kdekoliv přizpůsobit pomocí digitálních modulů. U digitálních modulů jsou k dispozici různé pokročilé funkce pro ochranu, měření, diagnostiku a údržbu. Masterpact MTZ je upravitelný v kterékoli fázi životního cyklu, od návrhu a konfigurace až po uvedení do provozu (pro změny na poslední chvíli) a modernizace provozů bez přerušení napájení nebo odstavení ochran.

Větší bezpečnost

Připojení k chytrým telefonům a řídicímu a analytickému softwaru zajišťuje bezpečnou, efektivní a jednoduchou každodenní správu zařízení. „Interaktivní inteligentní rozhraní zvyšuje bezpečnost pracovníků údržby, protože rychlá analýza a zásah přes zabezpečené Bluetooth připojení nevyžadují přímý kontakt. Rychlé prohlížení, automatická diagnostika nastavení a změn ochrany, spotřeba energie, kvalita energie, vyvážení fází a stav jsou dostupné v reálném čase.  Pro vzdálené notifikace je k dispozici digitální deník údržby, který umožňuje proaktivní údržbu a zajišťuje bezpečnou kontinuitu provozu, pravidelnou kontrolu, upozornění a alarmy,“ popisuje expert na výkonové jističe Martin Dostál ze Schneider Electric.

Větší dostupnost energie

V případě výpadku napájení mohou zákazníci minimalizovat dobu výpadku a rychle a bezpečně obnovit napájení pomocí svého chytrého telefonu. Klíčové údaje, které poskytují vysvětlení příčin a podrobné pokyny pro opětovné zapnutí jističe a obnovení napájení, se díky NFC připojení ukládají ještě před vybavením (měření, nastavení ochrany).

Připravený na budoucnost, lépe propojený a digitální

Díky vestavěné síťové konektivitě je jistič Masterpact MTZ připravený na budoucnost a umožňuje hladkou integraci do architektury „Inteligentních rozváděčů“, stejně jako vzdálené monitorování a ovládání přes libovolný řídicí systém za účelem prediktivní a preventivní údržby, správy zařízení a řízení energie.

Odhalení skrytých úspor

Jističe Masterpact MTZ mohou být navíc spravovány prostřednictvím servisního oddělení společnosti Schneider Electric, a to od návrhu až po instalaci, provoz, údržbu, optimalizaci a renovaci. Tato odborná služba v kombinaci s nativním připojením Masterpact MTZ a inteligentními rozváděči, nabízí údržbu řízenou podmínkami instalace, dálkovou správu zařízení, správu zařízení a lepší řízení energie, což přináší významné úspory nákladů na energie a údržbu. Stejně tak je k dispozici pokročilá technická podpora.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.