Sečteno a podrženo. Rok 2015 byl (makro)ekonomicky úspěšný

Estimated read time 9 min read

Stávající období je ve znamení zveřejnění konečných výsledků makroekonomických ukazatelů za rok 2015, které vyznívají vesměs velmi úspěšně. Toto období pak vyvrcholí publikací klíčového a zastřešujícího ukazatele HDP v úterý příští týden v podobě jeho předběžného odhadu.

Stavební výroba za rok 2015 dosáhla velmi slušného růstu v rozsahu 5,5 % meziročně, přestože stavebnictví představovalo ono příslovečné dvourychlostní odvětví, v němž zejména díky hektickému dočerpávání evropských fondů z období 2007–2013 vykázalo bezprecedentní růst o 16,4 % meziročně inženýrské stavitelství, kdežto stavitelství pozemní v podstatě stagnovalo (+0,6 % meziročně). Tyto rozevřené nůžky by se měly v roce letošním spíše sbližovat, především v důsledku méně dynamického vývoje stavitelství inženýrského. V posledním čtvrtletí roku 2015 činil růst stavební výroby 1 % meziročně (inženýrské stavitelství rostlo o 9 %, pozemní pak klesalo o 3 %). Předpokládané proporce mezi oběma stavebními segmenty pro rok 2016 snad napověděl prosinec 2015, kdy stavebnictví meziročně vzrostlo o 3,4 % (při růstu pozemního stavitelství o 1,9 % a inženýrského o 7,1 %). Každopádně je celkový výsledek roku 2015 nejlepším výkonem stavební výroby od roku 2007.

Průmysl

To průmysl zažíval v nedávnější minulosti výrazně lepší časy než v roce 2015 a přibližně dvojnásobných růstových hodnot dosáhl například v letech 2010, 2011 i 2014. V jejich světle vyhlíží finální výsledek růstu o 4,4 % meziročně poněkud skromněji (nebýt výpadků v energetickém a chemickém průmysl, mohla být hodnota růstu až o 1,5 procentního bodu vyšší). Průmysl v roce 2015 však rozhodně nezklamal, zvláště pak jeho zbylé opory, především automobilový průmysl, který se na konečném růstu podílel téměř z poloviny, gumárenský a plastikářský průmysl (jenž reprezentoval téměř pětinu loňské dosažené dynamiky) a strojírenský a kovozpracující průmysl. O příznivý vývoj průmyslu i v dalším období by se měly „postarat“ nové zakázky, jež předčily celkovou loňskou výkonnost. V posledním loňském čtvrtletí si průmyslová výroba připsala 3,5 % meziroční růst, v samotném prosinci pak jen skromných 0,7 %.

Zahraniční obchod

Tradiční opora české ekonomiky, zahraniční obchod, prokázal i v roce 2015 svoji sílu a obchodní bilance dospěla k rekordní výši svého přebytku, když překonal 149 mld. Kč. Vývoz i dovoz rostly přibližně vyrovnaně, s velmi mírně rychlejším tempem na dovozní straně. Export se mohl opírat o tradiční silné stránky, dovozní strana byla pozitivně ovlivněna zvláště poklesem cen strategických surovin. Saldo bylo též pozitivně ovlivněno kursovou politikou centrální banky. Za klíčovou výzvu budoucího období lze označit redukci schodku v obchodu se zeměmi mimo EU a posílení exportní výkonnosti v oblasti služeb, případně větší diverzifikaci průmyslových vývozů.

Cestovní ruch

Rok 2015 představoval období hojnosti pro cestovní ruch v České republice. Počet přenocování se zvýšil meziročně o 9,6 %, počet ubytovaných hostů o 10,2 % (v samotném posledním čtvrtletí roku pak o 7,4 %, resp. 6,6 %). Je velmi příznivé, že za tímto souhrnným výsledkem se skrývá nárůst jak tuzemské (přírůstek o více než 13 %), tak i zahraniční návštěvnosti, která dosáhla více než sedmiprocentního meziročního růstu. Rostoucí poptávka po cestovním ruchu představovala jediný faktor, který byl schopen v loňském roce jistým způsobem rozčeřit jinak zcela nehybnou cenovou hladinu a zvýšit cenovou úroveň ubytování a stravování v podmínkách naprosto bezinflační ekonomiky. Oživení domácího turismu představuje velmi pádný důkaz zotavení ekonomické situace tuzemských domácností, jejich vyššího reálného příjmu, méně intenzivně vnímaného rizika a obav a celkově velmi příznivého spotřebitelského sentimentu, tak odlišného od situace před ještě dvěma lety. A slušný nárůst zahraniční návštěvnosti je potvrzením toho, že Česká republika je stále velmi žádanou a atraktivní turistickou destinací a že patrně i intenzivní marketingová kampaň na národní i regionální úrovni a významné investice do infrastruktury cestovního ruchu podpořené fondy EU v minulém programovacím období přinášejí své ovoce. Za velmi příznivý jev lze značit i fakt, že na onom přírůstku návštěvnosti se zdaleka nepodílela pouze Praha (která v absolutních číslech návštěvníků představuje stále 61,5 % celkové návštěvnosti České republiky), ale více či méně všechny ostatní regiony (všechny ostatní regiony vykázaly přírůstek návštěvnosti v roce 2015; všechny regiony vykázaly přírůstek návštěvnosti tuzemské a pouze u čtyř byl registrován pokles návštěvnosti zahraniční).

Maloobchod

Právě aktivity spojené s cestovním ruchem (nákup pohonných hmot, ubytování, stravování, výdaje na volný čas a kulturu) se velmi zásadně promítly do celkových výsledků maloobchodu v České republice za rok 2015. Maloobchodní tržby vykázaly za celý rok meziroční nárůst o 5,9 % a tím zaznamenaly nejlepší výsledek tohoto segmentu od roku 2007. Představovaly současně potvrzení, že domácí spotřeba doznala po krizi svého plnokrevného oživení a přispěla výrazně k celkovému vynikajícímu výsledku české ekonomiky za rok 2015, jenž je všeobecně očekáván (jehož předběžný odhad se dozvíme právě za týden). Dynamika vývoje maloobchodu byla patrná ve všech jeho tržních segmentech a příznivě jí nahrávala oživující se koupěschopnost, daná nulovou inflací i viditelným růstem nominálních příjmů. Vysokou, pro Českou republiku dlouhodobě až netypickou dynamiku maloobchodu jsme zaznamenali i v posledním měsíci (+6,7 %) a kvartále (+6,4 %) loňského roku.

Služby

Mozaiku zveřejněných makroekonomických veličin s konečnými výsledky za rok 2015 uzavřeme komentářem vývoje služeb. V porovnání s ostatními výkonnostními ukazateli se může zdát být jejich celoroční tempo růstu 2,6 % meziročně (v samotném posledním loňském čtvrtletí pak 2,2 %) spíše skromné. Ne úplně závratné výsledné tempo vývoje služeb bylo ovlivněno především faktem, že jejich jednotlivé segmenty se vyvíjely značně nerovnoměrně. Na straně jedné se velmi dařilo službám informačním a komunikačním, administrativním a podpůrným, a ubytovacím a stravovacím; na straně druhé blízko nuly stanul významný segment dopravních služeb a logistiky či aktivity spojené s nakládáním s nemovitosti.

(Ne)zaměstnanost

Jediný z údajů již odhalil lednové výsledky. Míra nezaměstnanosti v lednu dosáhla na 6,4 %, což oproti loňskému listopadovému minimu je nárůst o 0,5 bodu, avšak ve stejném období před rokem bylo toto číslo o 1,3 bodu vyšší a v lednu 2014 dokonce o 2,2 bodu vyšší. Počet uchazečů o práci se meziročně snížil o 90.000 osob, přesto došlo v lednu k jejich meziměsíčnímu nárůstu. Lednové období bývá na trhu práce obvykle méně lichotivé kvůli omezeným možnostem sezonních prací a prováděním personálních změn ke konci předchozího roku. V porovnání s EU stále patříme mezi země s nejnižší mírou nezaměstnanosti.

Autorem článku je Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)

 

Jak se dostat léky on-line na nejlevnější ceny? Jaké faktory rodiny, že když se rozhodnou ke koupi nějaké léky? Cialis je jedním z dokonalé léčiv všech dob. Máte-li zájem o Cialis kupon, pravděpodobně budete chtít vědět o http://cialis-cz.com/. Jaká je nejzávažnější informace byste měli studovat o http://cialis-cz.com/kupon.html? Velmi podstatný bod, který je třeba dívat, je cialis prodej. Drogy, bezpodmínečně, se chystá zlepšit svůj život. Pokračujte ve čtení na seznamu léčivých přípravků, které mohou způsobit zdravotní obtěžovat, a co možná budete udělat pro zastavení nebezpečné vedlejší vlivy. Jakýkoli lék může ovlivnit způsob, jakým ostatní léky účinkují a jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým je to práce, způsobující potenciálně závažné nežádoucí účinky. Získat odbornou pomoc, pokud máte jakékoliv alergické reakce na tento obecný. Promluvte si se svým sex terapeutem, aby zjistil, jestli je to zdravé, aby se spínač.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.