Estimated read time 1 min read
Finance Průmysl

Inflace a nezaměstnanost: Obraz české ekonomiky dnes vylepšily

(Komentář) Meziroční nárůst hladiny spotřebitelských cen o 0,8 % a meziměsíční o 0,1 % v průběhu června svědčí o mimořádně umírněném cenovém vývoji, daleko od rizika inflačního vzlínání, na straně druhé též pozvolna se vzdalujícím deflační pasti, jíž se před již téměř dvěma lety tak začala obávat ČNB.

Estimated read time 1 min read
Finance

ČNB: Inflační očekávání finančního trhu

(Aktualita) Měření inflačních očekávání finančního trhu, jako standardní analytický přístup centrálních bank, zaujímá významné místo především v měnověpolitickém režimu tzv. inflačního cílení. Rozhodování o měnově politických opatřeních centrální banky je založeno na analýze současného a predikci budoucího vývoje ekonomiky a faktorů, které tento vývoj ovlivňují.