Brexit může ČR stát až 55 miliard. O práci by mohlo přijít až 40 tisíc lidí

Estimated read time 5 min read

Odchod Spojeného království z Evropské unie bude mít zásadní dopad na české exportéry. Nejvíce ovlivní vývoz výrobků z automobilového průmyslu, strojů a elektroniky. Česká ekonomika vyváží přímo do Velké Británie zboží v hodnotě 210 miliard Kč ročně, což představuje přibližně 5 % veškerých českých vývozů, respektive 4 % HDP. Z analýzy České spořitelny vyplývá, že přes další hlavní české obchodní partnery vyvážíme do Británie zboží za dalších 120 miliard korun. Celkové vývozy do Británie, tedy přímé a nepřímé, tak představují ročně přibližně 330 miliard korun. To znamená 8 % celkových vývozů a 7 % HDP.

Velká Británie je naším 5. největším obchodním partnerem (za Německem, Slovenskem, Polskem a Francií). Nejvíce z České republiky přímo vyvážíme výrobky z automobilového průmyslu (ročně za 66 miliard Kč) a kancelářské stroje a počítače (ročně za 20 miliard Kč).

  • ČR vyveze do Velké Británie ročně zboží za 330 miliard Kč;
  • Brexit nejvíce dopadne na automobilový průmysl, výrobu elektroniky a strojů;
  • Brexit může snížit HDP české ekonomiky až o 55 miliard korun (- 1,1 %);
  • Brexit bude mít rovněž dopad na propouštění zaměstnanců. O práci by v ČR mohlo přijít až 40 tisíc lidí.

„Z hlediska rizika pro dané odvětví je zajímavé sledovat i koncentraci vývozů. Například přímý vývoz fotografických přístrojů do Británie představuje 62 % celkových vývozů fotografických přístrojů z ČR.  V případě niklu to je 54 %, cukrovinek 25 %, hudebních nástrojů 13 % a obuvi 12 %,“ říká hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil a dodává: „Pokud vezmeme výrobu, kde přímé vývozy do Británie přesahují 10 % celkových vývozů, tak se dostaneme na 83 miliardy korun. A to díky vývozům hotových osobních aut, které jsou v Británii populární, a které dosahují 49 miliard korun.“

„Pokud bychom předpokládali pokles českých vývozů (přímých i nepřímých) do Velké Británie o 20 %, tak pro dopad na českou ekonomiku nestačí pronásobit toto číslo očekávaným poklesem. Musíme vzít do úvahy i dovozní náročnost jednotlivých odvětví. A ta se v průměru pohybuje na 46 % za celou českou ekonomiku, nicméně například dovozní náročnost automobilového průmyslu je 57 % nebo v případě výroby počítačů, elektronických a optických přístrojů dokonce 62 %,“ doplňuje Jiří Polanský, makroekonomický analytik České spořitelny.

Čím vyšší dovozní náročnost, tím nižší celkový dopad na českou ekonomiku. Čistý efekt poklesu vývozů do Británie o 20 % tak představuje 30 miliardy korun do čistých vývozů. Toto samotné snížení vývozů do Velké Británie by tak snížilo českou ekonomiku o 0,6 %. Celkový dopad by pozitivně mohla ovlivnit schopnost najít jiné odbytiště, ale naopak negativně opatrnost při investicích a pokles důvěry. Například investice by mohly snížit HDP o dalších 0,4 %. Celkový dopad této velmi tvrdé varianty brexitu by pro HDP znamenal pokles o 1,1 %.

Dopady jednotlivých scénářů brexitu

Co nastane v případě měkkého a co v případě tvrdého brexitu?

Odchod s dohodou = „soft“ brexit Odchod bez dohody = „hard“ brexit
–   Vystoupení z EU k 29. březnu 2019 –  Kontroly na hranicích dle pravidel WTO – kolony na silnicích či v přístavech
–   Přechodné období do roku 2020 s možností jeho prodloužení o 1-2 dva roky –  Zavedení cel a netarifní překážky
–   Nemožnost hlasovat o evropských zákonech ale povinnost se jimi po přechodné období řídit –  Oslabení libry
–   Zachování práv občanů EU, kteří žijí na území UK a Britů žijících v EU –  Komplikace ve vzájemném obchodě, dlouhé uznávání technických norem
–   UK zaplatí EU zhruba 40 miliard liber –     Zastavení leteckého provozu mezi EU a UK (vůle dojednat opatření, aby letový provoz v případě tvrdého Brexitu nebyl narušen)
–   Omezení volného pohybu občanů z EU po uplynutí přechodného období –     Obrovská nejistota pro občany EU žijící v UK a pro Brity žijící v zemích EU
–   Irská pojistka aneb jak zabránit vzniku pevné hranice: pokud by EU s UK neuzavřely dohodu o volném obchodu do konce roku 2020, vznikl by společný celní prostor EU s UK a pro Severní Irsko by platila některá pravidla jednotného trhu EU – nemohlo by tak uzavírat samostatně obchodní dohody a řídilo by se pravidly EU, i když by o nich nemohlo hlasovat  
Britská ekonomika
–   Dopad omezený, v závislosti na délce přechodných období: +/- 1 % do HDP –     Pokles HDP o 4 až 8 % (podobný propad jako během globální finanční krize)
–   Pokles britských vývozů o 2 % Pokles britských vývozů o 8-16 % (1/5 efekt dovozních tarifů a 4/5 efekt netarifních bariér)
–   Pokles dovozů do UK o +/- 2 % Pokles dovozů do UK 8-16 %

 

 

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.