Evropský etický kodex pro EPC ke zvýšení využití potenciálu úspor energie v hodnotě 1 mld. Kč

Estimated read time 5 min read

Energetické služby se zárukou (z angl. Energy Performance Contracting – EPC) jsou služby umožňující klientovi šetřit energii bez kapitálových nákladů na investice, které jsou spláceny přímo z úspory nákladů na energie. V České republice existuje značný potenciál úspor energie, jenž by mohly projekty EPC realizovat.

Pro rok 2020 byl tento potenciál úspor nákladů odhadnut na 1mld. Kč, z čehož je v současnosti využitých v průměru jen 40 mil. Kč ročně. V České republice jsou díky dvacetileté historii projekty EPC na vysoké úrovni, většímu uplatnění této metody však stojí v cestě několik bariér. Zejména jde o nedostatek zájmu a nedůvěra na straně klientů, která je dána mimo jiné určitou složitostí a vyšší administrativní náročností této metody. Na tyto bariéry reaguje Evropský etický kodex pro EPC (dále etický kodex), jenž je v současnosti připravován v rámci projektu Transparense financovaným programem Evropské komise Intelligent Energy Europe.

Etický kodex definuje hlavní zásady přípravy a realizace projektů EPC, jejichž dodržování je klíčové pro kvalitní provedení energeticky úsporných opatření a maximalizaci dosažených úspor energie a souvisejících nákladů. V rámci projektu bude snaha získat pro dobrovolný závazek k dodržování etického kodexu co největší počet firem energetických služeb poskytujících EPC (firmy ESCO). Čím bude více takových firem, tím větší budou pozitivní dopady na zvýšení důvěry potenciálních klientů k využívání těchto služeb.

Etický kodex byl představen české odborné veřejnosti prvně dne 13. května v pražském komunitním centru Hub. V současnosti je jeho uplatnění projednáváno se členy Asociace poskytovatelů energetických služeb – APES (www.apes.cz). Tato asociace sdružuje od roku 2010 nejen firmy energetických služeb, které projekty EPC realizují, ale také klíčové poradenské firmy, které pomáhají připravovat projekty EPC k realizaci na straně zákazníků.

Předností Evropského etického kodexu pro EPC je, že se jedná o dokument, který bude ve stejném znění a formě uplatněn minimálně ve 20 evropských zemích. Etický kodex je konsensus evropských firem a expertů pohybujících se v dané oblasti o tom, co je definováno pro uplatnění EPC, a je tak prvním vykročením k harmonizaci evropského trhu s EPC.

Etický kodex je určen také jako informace pro klienty o tom, co mohou od svých dodavatelů EPC požadovat jako minimální standard kvality. Jednou z klíčových zásad etického kodexu, kterou by klient měl požadovat jako samozřejmost, je garance úspor poskytovatelem EPC. Poskytovatel EPC zaručuje dosažení smluvně dohodnuté úrovně energetických úspor a/nebo s tím spojených nákladů. Pokud v rámci projektu EPC nejsou dosaženy výsledky uvedené ve smlouvě, je poskytovatel EPC povinen doplácet klientovi nedosažené úspory, a to po celou dobu trvání smlouvy.

V současnosti se text Evropského etického kodexu dotváří v rámci aktivit projektu Transparense. Poslední verzi dokumentu je možné stáhnout na webové stránce projektu www.transparense.eu/cz/eticky-kodex, kde je také uveden kontakt pro zasílání připomínek, či případné dotazy. Na této stránce lze také najít pod záložkou „trh EPC“, či přímo na adrese www.transparense.eu/eu/epc-databases velice zajímavé výsledky průzkumu evropských trhů s EPC.

Jak se dostat léky on-line na nejlevnější ceny? Jaké faktory rodiny, že když se rozhodnou ke koupi nějaké léky? Cialis je jedním z dokonalé léčiv všech dob. Máte-li zájem o Cialis kupon, pravděpodobně vůle chtít vědět o http://cialis-cz.com/. Jaká je nejzávažnější informace byste měli studovat o http://cialis-cz.com/kupon.html? Velmi podstatný bod, který je třeba dívat, je cialis prodej. Drogy, bezpodmínečně, se chystá zlepšit svůj život. Pokračujte ve čtení na seznamu léčivých přípravků, které mohou příčina zdravotnických potíže, a co můžete udělat pro zastavení nebezpečné sekundární vlivy. Jakýkoli lék může ovlivnit způsob, jakým ostatní léky účinkují a jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým je to práce, způsobující nebezpečím závažné nežádoucí vlivy. Získat odbornou pomoc, pokud máte jakékoliv alergické reakce na tento obecný. Promluvte si se svým pohlaví terapeutem, aby zjistil, jestli je to zdravé, aby se spínač.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.