Investiční zprostředkovatele čekají zkoušky odborné způsobilosti

Estimated read time 4 min read

Podle zákona o podnikání na kapitálovém trhuse investiční zprostředkovatelé musí podrobit přezkoušení svých znalostí. Povinnost složit zkoušku odborné způsobilosti pro kapitálový trh u k tomu speciálně akreditované instituce pro ně platí od ledna 2020.

Nyní se na zkoušku mohou připravovat taképomoci cvičných testů, které si lze od srpnabezplatně vyzkoušet na portále ČBA Educa (www.cbaeduca) provozovaném Českou bankovní asociací (ČBA).

Na základě novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu platí povinnost absolvovat zkoušky odbornosti pro kapitálový trh pro všechny nové, ale i stávající investiční poradce, zaměstnance bank i dalších společností, kteří jednají se zákazníky v rámci poskytování investičních služeb, anebo jsou za tyto aktivity v rámci společnosti odpovědné.

Stejně jako v případě spotřebitelských úvěrů, kde pro finanční poradce platí povinnostprokázat odbornou způsobilost prostřednictvím odborné zkoušky do 30.listopadu tohoto roku, se i investiční poradci na své zkoušky budoumuset důkladně připravit a zkoušku složit během stanoveného přechodného období, konkrétně do 3 ledna 2020. Zkoušku tvoří jedinečně generovanétesty, v nichž musí správně zodpovědět alespoň 60 % otázek z každé jednotlivé části (prokazování znalostí i prokazování dovedností), a přitom zároveň 75% otázek z celkového počtu otázek v testu.

Testy na stránkáchwww.cbaeduca.czodpovídají všemi svými parametry zkouškovým testům.„Cvičné testy jsou generovány na základě stanovených pravidel z platného souboru zkouškových otázek vydaného Českou národní bankou tak, aby každý z nich byl jedinečný stejně jako na samotné zkoušce“, říká vedoucí vzdělávacích projektů ČBA, Helena Brychová. Soubor zkouškových otázek připravila Česká národní banka společně s Ministerstvem financí a v červenci byla doplněna i pravidla, která akreditovaným osobám umožňují generovat zkouškové testy.

ČBA je jednou z prvních institucí, která pro provádění odborných zkoušekod České národní banky získala akreditaci. Možnost využít pro přípravu a skládání povinných zkoušek odbornosti na finančním trhu vzdělávací portál ČBA Educa, se tak nyní po spotřebitelských úvěrech a penzích rozšířila i na oblast investic.

S ohledem na dostatečně dlouhé přechodné období, které zákon o podnikání na kapitálovém trhu pro jejich absolvování stanoví, plánuje ČBA uskutečnit první termíny zkoušek na podzim letošního roku. Zkoušky bude organizovat ve všech krajských městech. V ceně zkoušky pro kapitálový trh, kterou bude u ČBA možné skládat za 880,- Kč (cena bez DPH), budou e-learningové kurzy, vysvětlení k jednotlivým otázkám a samozřejmě i cvičné testy, které jsou k dispozici již nyní. „Cvičné testy jsou jednou z nejefektivnějších možností přípravy, což se nám potvrdilo již u spotřebitelských úvěrů. Proto jsme se i zde rozhodli jít stejnou cestou a v první fázi otevřít pro širokou odbornou, ale i laickou veřejnost možnost otestovat si zdarma své znalosti a udělat si představu o tom, jak bude zkouška vypadat,“ dodává Helena Brychová.

Osvědčení, které je vydáváno po úspěšném vykonání odborné zkoušky, obsahuje vždy QR kód, který umožňuje ověření jeho pravosti. Osvědčení je v elektronické podobě uchováváno v systému ČBA Educa, ve kterém je možné jej pod uživatelským přístupem vždy dohledat. V oblasti spotřebitelských úvěrů seosvědčením s logem ČBA může pochlubit již více než 10 000 osob.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.