Malé a střední podniky vyhlížejí rekordní rok. V Evropě jsou nejoptimističtější

Estimated read time 4 min read

České malé a střední podniky vidí první polovinu roku mimořádně optimisticky. Třetina podnikatelů navíc očekává další zlepšení své situace co do obratu, počtu zaměstnanců, cen produkce či služeb, tak i rozsahu investic nebo stavu zakázek a objednávek. Vyplývá to z nejnovějšího šetření Hospodářské komory mezi malými a středními podniky, z něhož se v Evropě vytváří Index podnikatelské nálady malých a středních podniků nabízející i mezinárodní srovnání.

Zlepšuje se i ekonomická situace v zemích eurozóny. To bude znamenat i silnější poptávku po českých výrobcích, což je zároveň pro proexportně orientovanou ekonomiku i velmi dobrým signálem, že rok 2018 by mohl být úspěšný.

Zatímco před rokem hodnotilo svou situaci jako stejnou nebo lepší v porovnání s předchozím půlrokem 83,8 % tuzemských malých a středních podnikatelů, ve druhé polovině roku se jejich počet zvýšil už na 88,1 %. Podnikatelé ale velmi optimisticky vidí už i první půlku letošního roku. Zachování současného výborného stavu nebo jeho zlepšení očekává dokonce už 90,7 % malých a středních firem, a to i navzdory tomu, že jejich rozvoj výrazně brzdí nedostatek kvalifikované pracovní síly.

Šetření ukázalo, že právě tzv. mismatch problém neboli situace, kdy se poptávka po kvalifikacích nestřetává s její nabídkou, podnikatele sužuje intenzivněji než dříve už třetí rok v řadě. Představy malých a středních podniků o navyšování jejich stavu zaměstnanců jsou ale ambiciózní i pro rok 2018 – téměř čtvrtina podniků chce nabírat další zaměstnance.

Podle Hospodářské komory ale kvůli rekordně vysoké zaměstnanosti tato očekávání firem nebudou naplněna, a proto v roce 2018 bude docházet mezi firmami k přetahování pracovních sil.

I kvůli situaci na trhu práce firmy hodlají zvyšovat své investice, především do technologií. Zatímco ve druhé polovině 2017 zvýšilo investice 27 % MSP, v roce 2018 avizuje investice dále navyšovat už přes 30 % firem.

Hospodářská komora výsledky šetření zpracovává společně s organizací UEAPME pro účely mezinárodního srovnání. Výsledkem spolupráce s UEAPME (Union Européenne de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises), která v celé Evropě zastupuje přes 12 milionů podniků s téměř 55 miliony zaměstnanců, je Index podnikatelské nálady malých a středních podniků (SME Business Climate Index).

Index podnikatelské nálady MSP pro první polovinu roku 2018 vzrostl z 86,8 na 89,5. Jedná se o výsledek srovnatelný s rokem 2015, kdy česká ekonomika zaznamenala meziroční růst HDP ve výši 5,3 %. I když výsledky za evropské země budou známy až se zpožděním, s největší pravděpodobností si čeští podnikatelé udrží náskok i pro následující období.

Srovnáme-li české výsledky s vybranými skupinami evropských zemí, vidíme od poloviny roku 2015 zvětšování rozdílů v rámci Evropy. Zatímco hodnoty Indexu v zemích eurozóny se přibližují hodnotám ČR, nůžky mezi zeměmi platícími eurem a evropskými zeměmi používajícími vlastní měnu se rozevřely. Poměrně dramatický vývoj byl zaznamenán u zemí potenciálně nejvíce poškozených Brexitem(dle hodnocení UEAPME to je Velká Británie, Irsko a Dánsko) – po 4 pololetích poklesu malé a střední firmy konečně očekávají zlepšení.

Zlepšení ekonomické situace především v zemích eurozóny znamená – s ohledem na teritoriální strukturu našeho exportu – i silnější poptávku po českých výrobcích, což se projeví i na zakázkách našich malých a velkých firem a následně na růstu české ekonomiky.

Do aktuálního Komorového barometru se zapojilo 580 respondentů – členů Hospodářské komory všech velikostí a napříč všemi obory. Pro účely mezinárodního srovnání Hospodářská komora vybrala jen ty respondenty, kteří spadají do kategorie malých a středních podniků, tj. zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců. Takových firem bylo v šetření celkem 521.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.