Zásady bezpečnosti práce na lešení

Estimated read time 3 min read

I pád z malého lešení hodně bolí a může skončit několika měsíci v pracovní neschopnosti. Dnes jsme pro Vás připravili přehled zásad bezpečnosti práce na domácím lešení, které vychází ze zkušeností nabytých prací na lešení ve stavebnictví, stejně jako zkušeností se stavěním lešení na přízemních i několikapatrových budovách.

Lešení stavte na pevném podkladu

Bez ohledu na to, jak vysoko lezete. Lešení stavte pouze na podkladu, který zůstává za všech povětrnostních podmínek pevný. V případě, že lešení musíte postavit např. na travnatém terénu, podložte jej deskami, dlaždicemi apod.

V případě, že lešení stavíte v terénu, zatlučte k jeho stojkám dřevěné desky tak, abyste minimalizovali riziko toho, že Vám lešení ze svahu sklouzne.

Lešení zajistěte proti vyvrácení

Pokud je Vaše lešení vyšší 1,5 metru, je žádoucí jej zajistit proti vyvrácení. Toto zajištění můžete provést následujícími způsoby:

  • kotvením ke zdi (do zdi vyvrtáte díru, dáte do ní dostatečně velkou hmoždinku a kotvící oko, které následně připevníte k lešení)
  • vzpěrami (do odpovídající výšky lešení zapřete vzpěry, které na své spodní části budou položeny na pevném podkladu, ideálně i zajištěné deskami proti sklouznutí)

Nepřetěžujte lešení

Každé lešení má pevně danou maximální nosnost, jež se liší v závislosti na použitém materiálu, rozměrech lešení a tvaru konstrukce. Lešení nikdy nepřetěžujte. Do celkové váhy věcí na lešení přitom počítejte jak svoji váhu, tak váhu všech věcí zavěšených na lešení (tj. nejedná se pouze o věci položené na plošině).

Udržujte lešení v čistotě

Pokud lešení zašpiníte např. průmyslovými tekutinami (barvy, laky, ředidla apod.), sypkým materiálem (písek, cement apod.) či zeminou, ihned lešení očistěte. Minimalizujete tak riziko úrazu způsobeného uklouznutím, případně riziko způsobené vznícením hořlavých látek uchycených na lešení v případě následné manipulace s otevřeným ohněm.

Lešení řádně skladujte

Aby Vám sloužilo dlouhá léta a uchovávalo si své provozní vlastnosti (maximální možnou výšku, nosnost, pevnost apod.), lešení skladujte dle doporučení výrobce, tj. v suchu, ideálně bez přímého kontaktu se sluncem. Uskladněné lešení nezatěžujte a mějte je uložené na rovném pevném podkladu.

Na lešení se pohybujte pouze v odpovídajícím oblečení

I když na něm pracujete doma, kde Vás nikdo nehlídá, při práci na lešení používejte odpovídající pracovní pomůcky. Základem je vhodná obuv s pevnou podrážkou, která má vyšší odolnost vůči uklouznutí. Vhod jistě přijdou ochranné brýle, rukavice či další věci, v závislosti na vykonávané činnosti.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.