Míra nezaměstnanosti je nejníže za osm let

Estimated read time 2 min read

Za posledních osm let nebyla míra nezaměstnanosti nikdy nižší, než v letošním listopadu, kdy poklesla pod 5 % na hodnotu 4,9 %. Tuto skutečnost by v současnosti „braly všemi deseti“ všechny ostatní státy v EU, protože po přepočtení na srovnatelnou bázi používanou Eurostatem činí aktuální míra nezaměstnanosti u nás 3,7 %, opět nejníže v celé Unii.

Tento na pohled vynikající výsledek však skýtá mnohé složitější konsekvence, spojené například s tlakem na mzdový růst, obsazení více než 135 000 tisíc otevřených, ale nenaplněných pracovních, či ostatně i to, jak motivovat více než 360 000 uchazečů o zaměstnání a umožnit jim vstup na trh práce.

V posledním případě se pohybujeme ve velmi citlivém předivu kombinace pracovního příjmu, sociálních dávek a umožnění určitého typu pracovních činností i osobám participujícím na sociální politice. V souhrnu však máme pramalý důvod si stěžovat na to, v jakém stavu se nyní trh práce v České republice nachází a naší snahou by nyní mělo být, aby došlo k vyhnutí se některým navrhovaným postupům, které je snaha uplatnit v případě pracovního trhu EU, jež mohou z našeho pohledu vyznít negativně a diskriminačně.

Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.