Plicní choroby dusí průmyslové dělníky. Nebezpečný je azbest a izokyanáty v lepidlech

Estimated read time 5 min read

Choroby dýchacího ústrojí patří v Česku do čtveřice nejčastějších nemocí z povolání, jak ukazují statistiky Státního zdravotního ústavu. Lidem hrozí astma a nejrůznější druhy plicního onemocnění, někdy i s trvalými následky.

„Mezi nejohroženější skupinu patří dělníci ve stavebnictví, chemickém a zpracovatelském průmyslu, kovovýrobě nebo automobilovém průmyslu. Ke vzniku chorob přispívají špatně definovaná profesní rizika na pracovišti a nevhodné ochranné prostředky pro zaměstnance. Dlouhodobé neschopenky navíc snižují výkonnost firem, které pak nestíhají zakázky a zbytečně přicházejí o peníze. U podezřele četných případů navíc firmám hrozí i komplikace s hygieniky,“ shrnuje Martin Netopil ze společnosti Ardon Safety, která se zabývá snižováním pracovní úrazovosti a nemocí z povolání.

Jak vzniká nemoc z povolání

Lidé pracující v průmyslových provozech přicházejí do kontaktu s řadou alergenů chemického původu – například s azbestem, lepidly s vysokým obsahem škodlivých izokyanátů, barvivy nebo rozpouštědly. Nedostatečná ochrana dýchacího ústrojí zvyšuje riziko různých zdravotních obtíží, které se mohou rozvinout až do uznané nemoci z povolání. K častým případům dochází v automobilovém průmyslu, jak ilustruje následující příklad. „Nová zaměstnankyně byla při vstupní prohlídce u lékaře zcela bez dechových potíží. Postupem času se však u ní začal objevovat dráždivý kašel, pocit nemožnosti se pořádně nadechnout nebo záchvaty dušnosti coby důsledek práce s lepidly, tvrdidly a chemickým přípravky s obsahem izokyanátů,“ popisuje Martin Netopil ze společnosti Ardon Safety, který se specializuje na ochranu dýchacích cest.

Rakovina plic z azbestových materiálů ve stavebnictví

Alena Komolá z Bureau Veritas zase vnímá velká zdravotní rizika ve stavebnictví, například při demontáži a likvidaci azbestových materiálů. „Azbestová vlákna vnikají do organismu dýchacími cestami a usazují se v plicních sklípcích, kde zůstávají a mohou i po relativně dlouhé době způsobit podráždění. Mezi nejzávažnější formy způsobených nemocí patří rakovina plic,“ varuje expertka a školitelka bezpečnosti práce. Další potíž je podle ní v nedostatečném zajištění bezpečnosti pracovníků na stavbách. „Legislativa ponechává velký prostor stavebním firmám k osobnímu výkladu. Pak můžeme vidět případy, kde není kontrolované pásmo, nepoužívají se dostatečné nebo vhodné OOPP a zaměstnanci nechápou, jaká jim hrozí rizika.“

Bezpečnostní audit jako preventivní opatření proti nemocem z povolání

O nutnosti správného ochranného vybavení je přesvědčený i odborník na ochranu dýchacích cest Martin Netopil z Ardon Safety. Zvyklosti firem jsou ale často jinačí, jak ukazuje praxe. „V prvé řadě firmy dávají svým zaměstnancům nevhodné ochranné prostředky. Například v situaci, kdy je nutné použít účinnou polomasku nebo plnou masku, mají zaměstnanci na tváři obyčejný respirátor, který neumí chránit před dlouhodobou koncentrací škodlivých látek, jak plyne z výsledků našich bezpečnostních auditů. Firmy se tak chovají buď z neznalosti jiných způsobů ochrany, nebo kvůli tomu, že bezpečnostní technik špatně definuje profesní rizika na pracovišti. Vedle správného používání ochranných prostředků je nutné hlídat a pravidelně vyměňovat také filtry v odsávacích zařízeních průmyslových provozů.“

Technologicky pokročilé řešení místo zastaralé ochrany zaměstnanců

Společnost Sezako se zabývá čištěním a monitorováním kanalizačního potrubí a její zaměstnanci pracují v uzavřených prostorech a horkém prostředí, kde hrozí riziko výbuchu. Po analýze rizik a prověrce dosavadního vybavení se firma rozhodla pro změnu v systému bezpečnosti práce. „Přestali jsme být spokojení s ochrannou výbavou. Uvědomili jsme si, že doba pokročila a na trhu jsou k dostání mnohem lepší a technologicky pokročilé filtroventilační jednotky s dýchacími maskami, které lépe chrání proti částicím, nebezpečným plynům i jejich kombinacím. Nakonec se ukázalo, že bezpečnostní audity mají něco do sebe. Vyhnuli jsme se váhavému přešlapování a nejistotě, jestli si z nabídky na trhu opravdu vybíráme první ligu, pokud jde o bezpečnostní řešení pro naše lidi. Audit nám usnadnil orientaci a ukázal nejlepší možnosti v poměru cena a výkon,“ uzavírá Leona Pírková z technického oddělení společnosti Sezako.

 

 

 

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.