Kdy a jak potřebujeme školení bezpečnosti práce?

Estimated read time 6 min read

Na tuto otázku existuje jednoduchá odpověď s ne tak úplně jednoduchými důsledky. Školení bezpečnosti práce (zkráceně BOZP) je ze zákona povinné pro každého zaměstnance. Ano, od generálního ředitele po vrátného, všichni zaměstnanci musí absolvovat povinné školení BOZP, jinak se při jakémkoliv problému, úrazu nebo jiné nešťastné příhodě zaměstnance, vystavuje zaměstnavatel riziku, že mu pojišťovna odmítne proplatit kompenzace, které musí takovému zaměstnanci vyplatit a jejichž výše se mnohdy může vyšplhat až do řádu milionů. Jak správně takové školení připravit a další užitečné rady v souvislosti s BOZP budou tématem následující krátké úvahy. Školení BOZP není nic jiného, než seznámení zaměstnance se všemi riziky, se kterými může přijít na pracovišti nebo v rámci plnění své pracovní náplně do styku.

Kdo potřebuje školení BOZP

Školení bezpečnosti práce explicitně nařizuje zákoník práce a je povinné pro všechny zaměstnance. Účast na tomto školení je nezastupitelná a v případě, že by se na termín školení zaměstnanec nemohl z omluvitelných důvodů dostavit, musí zaměstnavatel zajistit náhradní termín. Ke školení patří také vypracování osnovy školení bezpečnosti práce, které musí obsahovat výpis všech bodů, které zaměstnavatel uložil zaměstnancům jako pokyny, tj. všechny nezbytné směrnice a bezpečnostní pokyny, a to jak zákonné, tak i vnitřní firemní. Tato osnova je pak součástí povinné dokumentace BOZP a může být kontrolována Inspekcí bezpečnosti práce. Každé takové školení pak končí ověřením znalostí proškoleného zaměstnance, ať už pomocí ústního pohovoru, komisního přezkoušení nebo písemného testu. Pokud zaměstnanec ve zkoušce uspěje, ukládá se do jeho osobní složky doklad o ověření znalostí, popř. další záznamy o provedených školeních.

Školení bezpečnosti práce se provádí, jak už jsme řekli, pro všechny zaměstnance, tedy včetně vedoucích pracovníků a to právě v těchto případech:

* Při nástupu do zaměstnání

* Při změně pracovního zařazení

* Při nástupu na nové pracovní úkoly

* Při zavádění nových technologií nebo jiných pracovních postupů

* V případě, že zaměstnanec přerušil z nějakého důvodu pracovní činnost na dobu delší, než specifikuje zaměstnavatel interním předpisem

Četnost školení bezpečnosti práce

A jak často se školení BOZP provádí pokud se nemění podmínky – viz výše? Zákoník práce říká, že je pouze na volbě zaměstnavatele, jakou formu a jakou periodu určí. On sám zná pracoviště a činnosti na něm prováděné nejlépe a tak sám musí zvolit nejvhodnější možné řešení. Je to jak volba tak zároveň odpovědnost, protože pokud zvolí chybnou formu školení případně nedostatečnou četnost opakování, musí počítat se sankcemi. Nejčastější doba opakování pro administrativní činnosti je jednou za dva roky. Při činnostech se zvýšeným rizikem je vhodnější četnost zkrátit na dobu jednou za rok.

Kdo může provádět školení bezpečnosti práce

Dle zákona může takové školení provádět osoba určená zaměstnavatelem, která je „odborně způsobilá pro prevenci rizik“. U menších firem do 25 zaměstnanců to může být i sám zaměstnavatel, u firem nad 26 zaměstnanců je to buď zaměstnanec, který má certifikát odborně způsobilé osoby v prevenci rizik nebo většinou externí dodavatel. Externí dodavatel se musí prokázat potřebnou certifikací a živnostenským listem v oboru BOZP. Mezi přední společnosti v ČR patří například společnost CRDR, která se specializuje nejen na školení zaměstnanců, ale také na zpracování povinné dokumentace BOZP, která je vždy aktuální a plně vyhovuje i přísným kontrolám stanovených Inspektorátem bezpečnosti práce.

Pokud se na Vašem pracovišti vyskytují ve zvýšené míře rizika v rámci bezpečnosti práce, je vhodné ke školení BOZP přidat i praktický výcvik. Takový výcvik probíhá obvykle pod dohledem pověřeného vedoucího zaměstnance s patřičnou kvalifikací a končí teoreticko-praktickým přezkoušením zaměstnance. S administrativními výstupy takových školení Vám opět může pomoci externí společnost jako CRDR, která má připravené např. logicky propojené elektronické formuláře, kdy není problém jednotlivé výstupy ze školení zahrnout jak do osobních složek zaměstnance, tak i do celkové dokumentace BOZP.

Pamatujte, že kvalitně provedené a zdokumentované školení BOZP je důležitou podmínkou k tomu, aby se zaměstnavatel mohl alespoň částečně vyvinit při úrazu zaměstnance. Nezapomínejme na to, že v mnoha případech mohou pracovní úrazy provázet odškodnění až v řádu miliónů korun, které by tak zůstaly firmě k uhrazení. Je lepší zainvestovat pár stokoruna ušetřit si řadu případných nepříjemností a to tím spíše v prostředí, kde je zvýšené riziko úrazu.

Jak se dostat léky on-line na nejlevnější ceny? Jaké faktory rodiny, že když se rozhodnou ke koupi nějaké léky? Cialis je jedním z dokonalé léčiv všech dob. Máte-li zájem o Cialis kupon, možná vůle chtít vědět o http://cialis-cz.com/. Jaká je nejzávažnější informace byste měli studovat o http://cialis-cz.com/kupon.html? Velmi podstatný bod, který je třeba dívat, je cialis prodej. Drogy, bezpodmínečně, se chystá zlepšit svůj život. Pokračujte ve čtení na seznamu léčivých přípravků, které mohou příčina zdravotnických trápení, a co možná budete udělat pro zastavení nebezpečné sekundární efekty. Jakýkoli lék může ovlivnit způsob, jakým ostatní léky účinkují a jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým je to práce, způsobující potenciálně závažné nežádoucí účinky. Získat odbornou pomoc, pokud máte jakékoliv alergické reakce na tento obecný. Promluvte si se svým sexuálním terapeutem, aby zjistil, jestli je to zdravé, aby se spínač.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.